Tillväxt finns i givandet

Dr. Michael LaitmanFråga: Jag ber Skaparen hjälpa mig ge till en annan människa. Skulle du kunna beskriva detta i mer vetenskapliga termer, då Skaparen ju är naturlagen?

Svar: Som vi känner till bör Malchut upphäva sig själv inför Zeir Anpin (ZA). Då accepterar ZA dess begär, och deras begär stiger då till modern, till Bina. Som svar på det måste Bina ge Zeir Anpin ett vuxet tillstånd (så att ZA växer upp) så väl som Ljuset för Malchut.

Detta är vad givaren uppnår. Om du någonsin verkligen vill ge till din vän, kommer du att få dubbelt så mycket. Det du ger honom kommer att skapa ett vuxet tillstånd i dig, en högre status, så att du tar fram din väns grad och ger den till honom.

För honom kommer du att vara andligt stor; du kommer att vara givaren. I denna roll kommer du att ta emot nya begär från honom, och från Ovan får du tillfredsställelse. Därmed ”expanderar” du hela tiden genom att ta emot begär från andra och Ljuset från Ovan.

Det är det här det innebär att vara givaren. Men, du ”expanderar” i dina kärl av givande. Här finns en dold mental förvandling . Hur kan du växa till dig genom att ge? Vari ligger vinsten? Hur tillfredsställer jag mig själv? Vad är det som fyller upp mig?

Vårt problem är att vi inte känner så mycket vinst i kärlen för skänkande. Men det är tydligt att det är så enligt ritningen ovan.

Från den femte delen av den dagligen kabbalalektionen 2011.06.27,  “Matan Torah (Givandet av Toran)”
videoikon WMVljudikon MP3