Den första kontakten med metoden för korrigering

Dr. Michael LaitmanFråga: Det är först när den nu gällande fasen har fullbordats som begäret förstår att det måste gå över till nästa nivå. Hur kan vi övertyga mänskligheten att det egoistiska begäret har nått sin gräns?

Svar: Vi ska inte försöka övertyga någon. Vi vill att folk ska inse att det är så av sig själva. Denna medvetenhet ska aldrig komma från oss. Tvärt om, mänsklighetens skarpaste hjärnor förstår faktiskt att det är omöjligt att fortsätta egoistiskt eftersom vi på detta sätt förbrukar både oss själva och jorden.

Det är inte fullt så uppenbart än, det får oss inte rysa av rädsla. Men det har trängt sig in i våra huvuden. Vi förstår att det är den onda vägen vi vandrar på, trots att vi inte riktigt känner det än. En förnimmelse är trots allt en korrigering som har gjorts.

Folk är beredda att diskutera ämnet, men har inte en aning om hur man ska lösa problemet. De har en grundläggande tråd av kontakt med metoden, en förståelse av människans natur måste förbättras, men de vet ännu inte hur det ska genomföras.

Vi håller på att förgöras av vår egoism, vår ”dödsängel”. Den ”tänkande” massan är åtminstone villiga att gå med på det. Men ännu är de inte på det klara med hur man ska förbättra den och vilka fördelar det kommer att ge. Det är ändå en början.

Från den 5:e delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.06.20.  “Matan Torah (Givandet av Toran)”