Låt Zohar tala om mig

Dr. Michael LaitmanFråga: Å ena sidan ligger allt vårt arbete i att korrigera förbindelsen mellan personen och hans medmänniskor. Å andra sidan görs korrigeringen av boken Zohar. Hur ska jag få allt att hänga ihop?

Svar: Korrigeringen sker genom Ljuset som finns dolt i kabbalisternas texter. Men det sker bara på villkoret att vi vill varsebli och förstå den verklighet de beskriver så att allt som står skrivet i texterna kan klädas i oss och vi kan vara i samma system av relationer mellan varandra.

Det innebär en förbindelse mellan alla själar i en sådan utsträckning att vi uppnår enighet, att vi blir ett förenat system: Malchut av oändligheten. Om vi strävar efter att uppnå enighet som i ”Älska din nästa som dig själv”, om vi längtar efter det, då börjar Zohar tala om mig.

Som resultat får jag korrigeringens kraft från Zohar och jag går gradvis framåt genom att läsa den. Egentligen innehåller inte själva boken någonting, men genom att läsa den och önska att jag ska få vara i det systemet, drar jag till mig de krafter som existerar i Malchut av oändligheten – och därigenom kommer jag fram till detta system.

Från 2:a delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.06.20, Zohar