Månad: december 2010

Lita på dina vänner, inte på dig själv

Dr. Michael LaitmanFråga: Det står skrivet: “Lita inte på dig själv förrän den dag du dör.” Vad betyder då arvut (ömsesidig garanti) när jag inte kan lita på varken mig själv eller vännerna?

Svar: Det är uppenbart att jag inte kan lita på mig själv. Men detta gäller inte vännen. Gruppen är inte en samling människor som precis kom till lektionen. Gruppen är den inre enigheten mellan deras själar.

Skaparen skapade begäret (viljan att ta emot njutning, kli) som bektraktas som ”oändlighetens värld”, där själarna vistas. Dessa själar är ömsesidigt sammankopplade i ett kollektivt system, en själ, fyllt med oändlighetens Ljus.

Men detta system är blockerat för dig av en döljande skärm, ett filter, genom vilken du ser systemet som något korrumperat eller trasigt. Inombords är det perfekt och fyllt med oändlighetens Ljus, men för närvarande ser du det som förvrängt. Längre fram, bakom nästa filter, ser det ännu mer korrumperat ut för dig.

Det finns från det första tillståndet, oändlighetens värld, till det sista, vår värld, totalt 125 sådana grader eller filter, döljanden från oändlighetens tillstånd. Därför tittar du på gruppen med din materiella syn och tänker: “Vad är de för några egentligen? Jag är inte lägre än dem! Är de verkligen förenade? Nej, det är de inte. Vill de verkligen förenas? Nej, det vill de inte. Förstår de verkligen någonting? Ge mig Rabbi Shimons grupp; där kommer jag gå med på att vara en bebis i deras armar! Men de här… Vilka är de för mig?..”

Men detta är fel. Allt avgörs av din attityd till vännerna. Om man ”penetrerar” genom dem, och vill förenas, inte med vad dessa materiella kroppar, som är i fördoldhet, representerar och förstår, utan snarare behandlar dem som den grupp som vistas i Oändligheten i fullständig förening, då är allt klart: Man följer detta perfekta tillstånd.

På det viset kunde Rabbi Yossi Ben Kisma inte vara utan sina nya anhängare. Begär de andligheten till någon liten grad? Det är tillräckligt för en att komma in i ett andligt tillstånd genom dem, där de alla är en, som en människa med ett hjärta, även om de själva inte är medvetna om det än.

Detta kallas miljön, gruppen. Men jag själv befinner mig på en plats där jag kan föreställa mig mig själv. Jag kan visualisera mig själv mot den idealiska och perfekta miljön, från vilken jag kan få vad som helst. Och enbart genom den erhåller jag styrkan.

Därför är gruppen inte en fysisk samling människor, utan snarare min inre andliga egenskap.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2010-12-24, om ”Perfektion i livet”.
videoikon Videoljudikon MP3

Ett tillfälle att inge godhet i världen

Dr. Michael LaitmanFråga: Kan kabbalakongresser bidra till ett skifte i världen till Ljusets väg, vägen ljusets påskyndande (Ahishena)?

 Svar: Det är ingen tvekan om att vi genom att utföra handlingar som att delta i kabbalistiska kongresser orsakar korrektioner i världen. Alla försök att binda an till målet och nå likvärdighet med Skaparen eller Övre Kraften, att uppnå givande och kärlek till ens granne, korrigerar oss och tillsammans med oss hela världen.

 Därför bjuder vi in alla att delta i den europeiska kongressen i Berlin i slutet av januari, så väl som till den stora sammankomsten i Arava som kommer att äga rum den här helgen! Speciellt människor som är i Europa bör känna att situationen blir mer och mer allvarlig från dag till dag. Det är därför vi måste förenas och dra ”En som är god och gör Gott” närmare in i den här världen! Så länge vi lär är vi tillåtna att göra det även egoistiskt.

 Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-12-23

Medgivanden bringar fred i världen och familjen

Dr. Michael LaitmanFråga: Är det nödvändigt för alla och envar att ge med sig för att uppnå fred i världen?

Svar: Frågan lyder: Vad är vi villiga att offra? Vi måste offra vår egoism, vårt hat, och vår bitterhet. Medgivande är som att övervinna ett hinder. Fast i detta fallet så övervinner jag mina inre egenskaper, min natur, och överger mig till förmån för föreningen med någon annan.

Rabash sade upprepade gånger att kärlek inte är en djurisk känsla som uppkommer i oss naturligt under påverkan av hormoner. Andlig kärlek är något som vi skapar själva eftersom det inte existerar a priori. Den är byggd på basis av medgivande.

En människa övervinner sig själv, mottager Skaparens attribut, och under tiden så börjar hon förstå vem det är hon ska förena sig med. Det är så här kärleken för någon föds inuti henne.

Till den mån som människan har kärlek till Skaparen har hon kärlek till sin vän, eftersom det är bara med hjälp av sin vän som hon kan förverkliga sin kärlek till Skaparen. Det är på ett liknande sätt som kärleken inom en familj bygger på ömsesidiga kompromisser. Man ska inte gifta sig på grund av att han eller hon blev ”förälskad”, vilket inte är kärlek utan villfarelse och kommer inte att hålla.

Men om två människor förstår att de borde forma ett förbund med anledning av ett högt uppsatt mål kommer de att ge efter för varandra. Detta blir en del av deras andliga arbete eftersom de kommer att vara bundna till målet och de kommer att bygga en kärlek mellan sig.

Detta kommer vara äkta kärlek som kommer att leda dem till kärlek för Skaparen. För till sist är det Skaparen som kommer att obligera dem att ge efter för varandra och etablera en ömsesidig kärleksfull förening.

Från den fjärde delan av den Dagliga Kabbala Lektionen 12/20/10, “The Peace”

videoikonVideo ljudikonMP3

Visa att du älskar!

Dr. Michael Laitman Vi måste förstå att ju mer vi försöker komma närmare varandra, desto mer kommer var och en av oss att upptäcka sitt hat mot de andra. Det är så, för varje gång jag kommer närmare dig upptäcker jag hur motsatt du är från mig. Och ju närmare jag kommer dig, desto längre bort kommer jag från den plats jag befann mig på när jag var ensam.

Anta att jag tar steg mot dig, i betydelsen att jag lär känna dig mer och mer. Ju mer jag lär känna dig, desto mer kommer mitt hat mot dig att växa. Varför? Det är för att jag når en större förståelse för hur motsatt du är jämfört med mig. Detta utgör ett hinder för utveckling.

Det andra hindret är att ju närmare jag kommer dig, desto längre bort kommer jag från mig själv. För att jag ska kunna lära känna dig måste jag överge mina egenskaper och erhålla dina.

Säg att du är en försäljare och jag är en kund. Du säger ditt pris och jag erbjuder mitt, och gradvis köpslår vi tills vi uppnår en kompromiss. Men ju mer jag går i din riktning, desto mer avlägsnar jag mig från det jag sa ursprungligen. Det blir svårare och svårare för mig eftersom jag lämnar min tidigare åsikt bakom mig för att komma närmare dig. Även om du också kommer längre och längre bort från din åsikt spelar detta inte någon roll för mig. Jag bryr mig bara om mig själv.

Till den grad jag närmar mig dig upptäcker jag därför : 1) Din motsatthet, 2) Distansering från mig själv. Ju mer vi avancerar och kommer närmare Skaparen, till korrigeringar, desto mer ökar därför vår aviut eller våra begärs tjocklek, och tyngden vi känner växer även den exponentiellt. Det blir svårare och svårare för mig på grund av insikten att du är motsatt mig och att jag måste röra mig bort från dig mer.

Till den grad vi utvecklas erhåller vi alltid ytterligare kelim, begär att korrigera, och utökar dem. Plötsligt upptäcker vi begär som är mycket större än de vi tidigare hade. Och detta är bra eftersom jag då har någonting att korrigera, och jag har mycket mer än tidigare. Förut tänkte jag: “Vem bryr sig, jag behöver bara korrigera 10 gram.” Men plötsligt upptäcker jag att det inte är 10 gram, utan 50 kilo. Men genom att korrigera dem erhåller jag 50 kilo Ljus.

Fråga: Så när sker denna korrigering?

Svar: Korrigeringen kommer att ske när du avfärdar det stora hat du känner och struntar i den stora separationen från dig själv eftersom det viktigaste för dig kommer att vara att förbindas med mig. Detta är ett avfärdande för oss båda. Vill du existera i kärlek? Då måste du visa att du älskar! Hur? Genom att avfärda hatet och strunta i separationen från dig själv. I vår värld är allting enkelt: Du köper en ring till din brud och hon är din. Men i det andliga är detta avfärdande mycket svårt.

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen 2010.12.20, Talmud Eser Sefirot
videoikon Videoljudikon MP3

Avslöjanden kan bara vara av godo

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad känner du om WikiLeaks?

Svar: Allt kommer från Ovan, och vi upplever det enligt vår likhet i form med det övre Ljuset. Om allting i världen förändras, kommer det därför att vara till det bättre. Det är bra för saker att förändras i vilken riktning som helst, och fortare!

Därför är detta stora avslöjande av mänsklig dumhet bara till allas fördel. Kanske kommer massorna att förstå att ”världens härskares hjärtan ligger i Skaparens händer”. Det innebär att de inte är mindre korkade än alla andra och de gör egentligen inte någonting. Dessutom tänker de inte längre än sina magar och plånböcker.

För det andra kommer det att bli tydligt att världen är helt sammankopplad i dess globala, universella kris, och i den ofrivilliga och egoistiska enighet som återfinns bland människor som hatar varandra. Det finns inget sätt att undvika detta eller att förändra naturen. Det är skrämmande att konsumera varandra, för hur vore det om de skulle konsumera dig istället för att du skulle konsumera alla andra?

Därmed kommer det bara att finnas en enda lösning kvar: att leta efter ett svar på hur vi ska klara av att leva tillsammans. Det är också så att uppgiften ute i den vida världen inte bara är att samexistera, utan att hitta formeln för total och öppen interaktion som en organism! Annars är det omöjligt att överleva! Det är så här Naturen kommer att bringa oss glädje med ett slagspö.

För det tredje är det omöjligt att stanna upp denna process. Uppenbarelsen av den övre världen innehåller den fulla uppenbarelsen av var och en av oss, och oss alla tillsammans, för varje människa. Låt hela egoismens nedriga ondska visa sig och då kommer vi alla att påbörja vår väg ut ur denna soptipp.

Vi kommer då att lämna bakom oss vår stolthet, narcissism, våra klagomål och vår ilska, och sätta det övre mål som bestäms från ovan vid alltings huvud. Då kommer vi inte tvingas att gå fram mot det, utan vi kommer att göra det medvetet.Gott blir till ont

Dr. Michael Laitman

Baal HaSulam, ”Introduktion till Talmud Eser Sefirot”, Stycke 44: Således, förståelse av Hans försyn är orsaken till allt bra, och avsaknad av förståelse är orsaken till allt dåligt. Det visar sig att detta är axeln vilken alla folk i världen cirkulerar runt, på gott och ont.”

Vi uppfattar inte Skaparens styrning; det är oklart för oss vad Han känner för oss. Därför ber vi konstant Honom om något: ”Så var är Du, den Goda som gör gott?”

Och vad får vi i svar? ”Jag är god och ger dig alltid bara gott, men vad gör du med det?! Du tar allt det goda som jag sänder dig och vänder det till ondska, och istället för ljus och varm kärlek får du en flammande eld. Det är du som inte kläder Ljuset av Hochma (Visdom) i Ljuset av Hassadim (Nåd), och det är därför istället för Ljuset av Hassadim som du upplever den destruktiva elden.”

Från den dagliga kabbalalektionen  12/3/10, “Introduction to The Study of Ten Sefirot

Ta bort din Skugga

Dr. Michael LaitmanFör närvarande går du framåt, frågande, önskar något. Vem ingjuter dessa önskningar och handlingar i dig? Det är vad du måste ta reda på.

Gradvis, allt eftersom du lär känna den enande kraften som arbetar i hela skapelsen, byter du ut instrumenten för din uppfattning: hjärtat och sinnet. Du blir mer lyhörd och börjar bättre förstå vad som händer och förstå Skaparens handlingar.

Du ser plötsligt en enorm värld som är mycket bredare, djupare och mer komplex i alla dess vinklar och aspekter. Allt detta blir annorlunda i förhållande till dig. Men senare kommer du att förstå att det är du som håller på att förändras, och utanför dig är allting det samma.

Senare kommer du att upptäcka att allt du ser är bara Skaparen. Det är så för ”det finns ingen annan än Honom”. Och vad du ser som världen är bara din skugga över Honom, och det är så tills du kommer att ha nått villkoret för när denna skugga försvinner.

Med andra ord, för att uppnå enhet med Skaparen, måste vi genomgå flera förändringar. I din uppfattning kallas dessa förändringar för världarna Assya, Yetzira, Bria, Atzilut, Adam Kadmon, och Ein Sof (världen utan ende). Dessa är olika grader av din värklighetsuppfattning som visas för dig i en mycket mer autentisk form.

Så, vad är det som förändrades? Bara din uppfattning. Du ändrar ditt sinnesorgan och bevittnar hur Skaparen gradvis uppenbaras för dig, hur bilden av världen förvärvar mycket skarpare egenskaper, blir verklig, konstant och evig. Det beror på den plats du observerar det från i förhållande till det Oändliga Ljuset.

Sedan börjar du förstå att skuggan du såg på Skaparen, alla denna fördoldhet, världarna, att allt det var för ditt eget bästa. Åtminstone såg du några siluetter, en viss ritning som du behövde radera, såg att du behövde bli lik Skaparen inom denna skugga, för att få den att försvinna.

Min signatur på deklarationen att skänka

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad ska vi göra med vänner som inte vaknar? Bör vi ha tålamod med dem precis som med världen utanför?

Svar: Nej. I gruppen har vi skrivit på en ömsesidig överenskommelse, precis som kabbalistiska grupper i det förflutna krävde att nybörjare ska skriva under ett statut. Vill du vara en vän? “En vän” är en människa som lägger ner all sin energi på att arbeta för att förenas. I slutändan är enda sättet vi kommer att nå vårt mål på att förenas.

Vi kan inte acceptera varje människa som ännu inte är redo för det, för han kommer bara att ”urvattna” våra krafter, eller kanske till och med förvirra oss och vilseleda oss. Baal HaSulam skriver i artikeln ”Freden” att en människa kanske förstår att han inte inte får stjäla, men ser inget fel i att inte utföra skänkande.

Om du i andligheten inte ger gruppen allt du har att ge den betyder det att du stjäl från den. Därför måste de som vill komma in i gruppen veta att de skriver under ”deklarationen att skänka”. De tar på sig plikten att tillföra sin del, att ge all sin energi för enighetens skull.

Annars har personen ingen plats i gruppen. Så låt honom sitta framför sin TV.

Detta måste begripas och gruppen måste kräva det från alla och från varje människa. Vi kommer inte att uppnå någonting utan enighet.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen 2010.12.06, Zohar
videoikon WMVljudikon MP3

Om hjärtat inte öppnar sig

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur bör jag arbeta med tro över förnuftet om mitt hjärta inte öppnar sig?

Svar: Du måste ha tålamod. Det är ett tungt jobb vi gör i det egyptiska slaveriet, när vi hela tiden bygger nya ”pyramider” genom att anstränga oss maximalt tills hjärtat plötsligt börja känna. Och i detta arbete hjälper spridandet av kabbala enormt mycket; det gagnar människan själv. Ju mer man investerar i de andra, även om motiven är diametralt motsatta, desto snabbare börjar man känna hur ens hjärta vecklar ut sig.

Jag ser detta på människor som anstränger sig väldigt mycket med att studera, men inte ger sig in i dissemineringen av kabbala. Det är inte tillräckligt att bara studera och stanna i gruppen: hjärtat öppnar sig inte! Alla måste hitta ett speciellt jobb för sig själv, det spelar ingen roll hur litet, för att göra det till någonting man hela tiden bryr sig om, så att man vet: Det är det här jag skänker till andra människor; genom mig sprids denna visdom.

Det här är ett magiskt instrument, vilket jag har erfarenhet av: En människa som engagerar sig i disseminering utvecklas mycket fortare. Därför rekommenderar jag det för alla.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2010.12.02, Rabashs skrifter
videoikon WMVljudikon MP3

När en väg slutar börjar en annan

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur upptäcker Binah, som inte vill ta emot, plötsligt att hon måste ta emot ”för att skänka”?

Svar: På nivån ”att skänka för att skänka” (GAR de Binah), när Binah blir lik Skaparen i att hon inte tar emot, upptäcker hon att Skaparen också är en givare. Därför inser hon att hon måste ge. Men vad kan hon ge?

Skaparen ger till henne och hon känner Hans kärlek i detta. Därför förstår hon att om hon inte längre vägrar att ta emot och börjar ta emot från Honom, kommer detta att ge Honom enorm glädje, vilket orsakar henne att använda begäret att ta emot, men för att skänka till Honom (ZAT de Binah).

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-12-02, “Mighty Rock of My Salvation”