Kategori: Giftermål

Falsk jämlikhet

Dr. Michael LaitmanFråga: Skadar den moderna jämlikheten mellan könen relationerna mellan män och kvinnor?

Svar: Den ”jämlikhet” vi etablerat enligt vårt egoistiska resonerande är egentligen inte jämlikhet, utan en förvrängning av naturens lagar. I naturen är manliga och kvinnliga tendenser inte identiska, utan tvärtom är de olika, motsatta, och avlägsna från varandra på alla möjliga inre och yttre sätt; i personlighet, livsaktiviteter, fysiologi, och allt annat. Genom att sätta ett likhetstecken mellan dem krossar vi naturen och skapar en enorm spricka som i slutändan inte kommer att gynna någon.

Jag behöver inte förklara vad det innebär att gå emot naturlagarna. Istället för att lära från naturen och ge varje kön den form som är lämplig för det, försöker vi göra vad som än kommer in i våra huvuden så mycket att det kommer att ge oss ytterligare många problem. I slutändan kommer ingen att vara glad över denna ”jämlikhet”.

Av naturen måste jag vara en man med vissa egenskaper och utföra en viss funktion. Jag har en niche som jag måste ta. Det är där jag blir lugn, korrigerar mig, når tillfredsställelse och perfektion. Därför kan jag inte gå den egoism som härskar över mig till mötes och göra hur den än vill med sina befallningar genom egoistiska krafter. Det är ingen tvekan om att allt detta gör allvarlig skada.

Låt oss hoppas att vi på något vis kommer att gå igenom korruptionen till korrektion. Men många bekymmer väntar oss längs denna väg.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.03.07, om kvinnor
videoikon Video | ljudikon MP3

Medgivanden bringar fred i världen och familjen

Dr. Michael LaitmanFråga: Är det nödvändigt för alla och envar att ge med sig för att uppnå fred i världen?

Svar: Frågan lyder: Vad är vi villiga att offra? Vi måste offra vår egoism, vårt hat, och vår bitterhet. Medgivande är som att övervinna ett hinder. Fast i detta fallet så övervinner jag mina inre egenskaper, min natur, och överger mig till förmån för föreningen med någon annan.

Rabash sade upprepade gånger att kärlek inte är en djurisk känsla som uppkommer i oss naturligt under påverkan av hormoner. Andlig kärlek är något som vi skapar själva eftersom det inte existerar a priori. Den är byggd på basis av medgivande.

En människa övervinner sig själv, mottager Skaparens attribut, och under tiden så börjar hon förstå vem det är hon ska förena sig med. Det är så här kärleken för någon föds inuti henne.

Till den mån som människan har kärlek till Skaparen har hon kärlek till sin vän, eftersom det är bara med hjälp av sin vän som hon kan förverkliga sin kärlek till Skaparen. Det är på ett liknande sätt som kärleken inom en familj bygger på ömsesidiga kompromisser. Man ska inte gifta sig på grund av att han eller hon blev ”förälskad”, vilket inte är kärlek utan villfarelse och kommer inte att hålla.

Men om två människor förstår att de borde forma ett förbund med anledning av ett högt uppsatt mål kommer de att ge efter för varandra. Detta blir en del av deras andliga arbete eftersom de kommer att vara bundna till målet och de kommer att bygga en kärlek mellan sig.

Detta kommer vara äkta kärlek som kommer att leda dem till kärlek för Skaparen. För till sist är det Skaparen som kommer att obligera dem att ge efter för varandra och etablera en ömsesidig kärleksfull förening.

Från den fjärde delan av den Dagliga Kabbala Lektionen 12/20/10, “The Peace”

videoikonVideo ljudikonMP3

Ljuset kommer att hela allt kött

Dr. Michael LaitmanFråga: Vi vet att erkända kabbalister litar på den skrivna populära Toran, inte den muntliga. Hur ser kabbala på förbudet av sodomi (Tredje Moseboken, 18:22): ”Du skall icke ligga hos en man såsom man ligger hos en kvinna; det är en styggelse.”

Svar: Kabbala säger inte ett ord om den materiella världen och våra kroppar. Den ägnar sig helt och hållet åt varje person som vill nå formlikhet med Skaparen, oavsett böjelser man kan ha fått av Skaparen.

Jag ser personligen inte någon skillnad i uppnåendet av det andliga målet av människor med några tendenser, som det står skrivet om det Övre Ljuset: “Jag kommer att hela allt kött.” Därför är det inte vår sak att ägna oss åt kroppen. Vi behöver bara attrahera Ljuset, och det kommer att hela det som är nödvändigt.