Avslöjanden kan bara vara av godo

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad känner du om WikiLeaks?

Svar: Allt kommer från Ovan, och vi upplever det enligt vår likhet i form med det övre Ljuset. Om allting i världen förändras, kommer det därför att vara till det bättre. Det är bra för saker att förändras i vilken riktning som helst, och fortare!

Därför är detta stora avslöjande av mänsklig dumhet bara till allas fördel. Kanske kommer massorna att förstå att ”världens härskares hjärtan ligger i Skaparens händer”. Det innebär att de inte är mindre korkade än alla andra och de gör egentligen inte någonting. Dessutom tänker de inte längre än sina magar och plånböcker.

För det andra kommer det att bli tydligt att världen är helt sammankopplad i dess globala, universella kris, och i den ofrivilliga och egoistiska enighet som återfinns bland människor som hatar varandra. Det finns inget sätt att undvika detta eller att förändra naturen. Det är skrämmande att konsumera varandra, för hur vore det om de skulle konsumera dig istället för att du skulle konsumera alla andra?

Därmed kommer det bara att finnas en enda lösning kvar: att leta efter ett svar på hur vi ska klara av att leva tillsammans. Det är också så att uppgiften ute i den vida världen inte bara är att samexistera, utan att hitta formeln för total och öppen interaktion som en organism! Annars är det omöjligt att överleva! Det är så här Naturen kommer att bringa oss glädje med ett slagspö.

För det tredje är det omöjligt att stanna upp denna process. Uppenbarelsen av den övre världen innehåller den fulla uppenbarelsen av var och en av oss, och oss alla tillsammans, för varje människa. Låt hela egoismens nedriga ondska visa sig och då kommer vi alla att påbörja vår väg ut ur denna soptipp.

Vi kommer då att lämna bakom oss vår stolthet, narcissism, våra klagomål och vår ilska, och sätta det övre mål som bestäms från ovan vid alltings huvud. Då kommer vi inte tvingas att gå fram mot det, utan vi kommer att göra det medvetet.Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.