Visa att du älskar!

Dr. Michael Laitman Vi måste förstå att ju mer vi försöker komma närmare varandra, desto mer kommer var och en av oss att upptäcka sitt hat mot de andra. Det är så, för varje gång jag kommer närmare dig upptäcker jag hur motsatt du är från mig. Och ju närmare jag kommer dig, desto längre bort kommer jag från den plats jag befann mig på när jag var ensam.

Anta att jag tar steg mot dig, i betydelsen att jag lär känna dig mer och mer. Ju mer jag lär känna dig, desto mer kommer mitt hat mot dig att växa. Varför? Det är för att jag når en större förståelse för hur motsatt du är jämfört med mig. Detta utgör ett hinder för utveckling.

Det andra hindret är att ju närmare jag kommer dig, desto längre bort kommer jag från mig själv. För att jag ska kunna lära känna dig måste jag överge mina egenskaper och erhålla dina.

Säg att du är en försäljare och jag är en kund. Du säger ditt pris och jag erbjuder mitt, och gradvis köpslår vi tills vi uppnår en kompromiss. Men ju mer jag går i din riktning, desto mer avlägsnar jag mig från det jag sa ursprungligen. Det blir svårare och svårare för mig eftersom jag lämnar min tidigare åsikt bakom mig för att komma närmare dig. Även om du också kommer längre och längre bort från din åsikt spelar detta inte någon roll för mig. Jag bryr mig bara om mig själv.

Till den grad jag närmar mig dig upptäcker jag därför : 1) Din motsatthet, 2) Distansering från mig själv. Ju mer vi avancerar och kommer närmare Skaparen, till korrigeringar, desto mer ökar därför vår aviut eller våra begärs tjocklek, och tyngden vi känner växer även den exponentiellt. Det blir svårare och svårare för mig på grund av insikten att du är motsatt mig och att jag måste röra mig bort från dig mer.

Till den grad vi utvecklas erhåller vi alltid ytterligare kelim, begär att korrigera, och utökar dem. Plötsligt upptäcker vi begär som är mycket större än de vi tidigare hade. Och detta är bra eftersom jag då har någonting att korrigera, och jag har mycket mer än tidigare. Förut tänkte jag: “Vem bryr sig, jag behöver bara korrigera 10 gram.” Men plötsligt upptäcker jag att det inte är 10 gram, utan 50 kilo. Men genom att korrigera dem erhåller jag 50 kilo Ljus.

Fråga: Så när sker denna korrigering?

Svar: Korrigeringen kommer att ske när du avfärdar det stora hat du känner och struntar i den stora separationen från dig själv eftersom det viktigaste för dig kommer att vara att förbindas med mig. Detta är ett avfärdande för oss båda. Vill du existera i kärlek? Då måste du visa att du älskar! Hur? Genom att avfärda hatet och strunta i separationen från dig själv. I vår värld är allting enkelt: Du köper en ring till din brud och hon är din. Men i det andliga är detta avfärdande mycket svårt.

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen 2010.12.20, Talmud Eser Sefirot
videoikon Videoljudikon MP3

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.