När en väg slutar börjar en annan

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur upptäcker Binah, som inte vill ta emot, plötsligt att hon måste ta emot ”för att skänka”?

Svar: På nivån ”att skänka för att skänka” (GAR de Binah), när Binah blir lik Skaparen i att hon inte tar emot, upptäcker hon att Skaparen också är en givare. Därför inser hon att hon måste ge. Men vad kan hon ge?

Skaparen ger till henne och hon känner Hans kärlek i detta. Därför förstår hon att om hon inte längre vägrar att ta emot och börjar ta emot från Honom, kommer detta att ge Honom enorm glädje, vilket orsakar henne att använda begäret att ta emot, men för att skänka till Honom (ZAT de Binah).

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-12-02, “Mighty Rock of My Salvation”

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.