Vad ingen spåman vet

Dr. Michael Laitman

Frihet börjar vid den punkt där jag bestämmer mig för huruvida jag är styrd av Skaparen eller inte, huruvida Skaparen existerar eller inte, och är jag 100 procent beroende av Honom? Om inte, vad betyder då frihet? Om det inte finns någon frihet alls, och vi inte kan ändra någonting, då finns det inget att fundera över. Men om vi nu är kapabla till självständiga handlingar, vad är då dessa?

 Här finns en punkt där jag börjar klargöra varför jag lever, vad mitt livs essens är, vad som ytterliggare kommer att hända mig, och vad som är nyttan med mitt liv. Med andra ord, jag vill veta om jag själv styr mitt liv och huruvida jag kan förändra någonting i det. Dessa frågor uppstår på ”tal-nivån” i en människa.

 Hela klargörelsen handlar om huruvida jag kan handla på egen hand och tävla med Skaparen (naturen) som styr allting som finns. Finns det en ”fri” punkt utanför mig som inte hör till naturen?

 På den vanliga, levande nivån i detta materiella livet, kan vi inte förändra något, och därför är det så förutsägbart. Dock, inte en enda spåman vet vad som kommer att hända i det Övre livet, på ”tal-nivån”, i vår kontakt med Skaparen, vår frihet. En spåman kan gissa endast vad som kanske kommer att ske på nivån av den här världen, med vår fysiska kropp.

 Nedanför Machsom (barriären som separerar oss från andlighet) existerar ingen fri vilja över huvud taget; den överlever bara i andlighet. Ett djur har ingen fri vilja alls, så varför skulle vår fysiska kropp vara annorlunda? Men, själen existerar bortom den här nivån och lyder under andra krafter som finns i en annan värld, en annan dimension. Vi kan bara tala om frihet i relation till själen.

 Vad för sorts frihet kan existera i den här världen om våra biologiska kroppar är strikt styrda av behag och lidande? Valfrihet existerar bara i andlighet i ”mittlinjen”. Slösa inte din energi på materiella ting som överstiger dina nödvändigaste behov. Du kommer inte få något värdigt ur detta kroppsliga liv, och om du fortsätter begära mer än du verkligen behöver, gör du endast ditt liv mer komplicerat.

 Om du dock använder din vigör till att nå andlighet, då kommer du att vinna. Detta är naturens lag: Du måste uppehålla normal materiell existens, men resten av din energi och ditt intellekt måste ägnas åt att uppnå andlighet. Det är där du kommer finna verkligt uppfyllande.

 Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-10-15. ”The Freedom”

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.