Messias för hela mänskligheten

Dr. Michael LaitmanI uppfyllandet av syftet med skapelsen är där ömsesidigt arbete mellan dem som anses vara ”Israel” (strävan efter Skaparen) och resten av mänskligheten. Israel är en liten grupp (kvantitetsmässigt) av själar var i andliga gnistor, viljan att avslöja Skaparen utvecklas.

Först måste denna grupp själar förverkliga sin längtan efter andlighet motvilligt och efter det med sin medvetna fria vilja, genom tro över förstånd. ”Israel”, den talande nivån av viljan att ta emot, påverkar alla själar existerande på de levande, vegetativa, och stilla nivåerna av begär i form av ljuset av kunskap, förståelse, och styrka, som kanaliseras till dem genom ”Israel”. I gengäld mottager ”Israel” en reaktion: från det stilla till vegetativa, från det vegetativa till levande och från det levande till talande nivån (Israel), som därmed samlar alla i korrektionsprocessen.

Som Baal HaSulam skriver, resten av världens nationer gör också ett beslut genom att driva sig själv mot det goda; de har också fri vilja, men bara efter att ”Israel” påverkar dem. Som ett resultat av detta kommer uppenbarelsen av Messias, det allomfattande Övre Ljuset som reformerar, att inträffa. Messias, om översatt från hebreiska, betyder en kraft som drar en människa ifrån hennes egoism.

Cirkulationen av den kabbalistiska visdomen världen runt betraktas som ”rösten (ropet, hornet) av Messias”. Den allomfattande kraften som drar alla mot en andlig uppstigning, som kommer att avslöjas i hela mänskligheten, kallas för ”Messias”.

Messias kommer inte till ”Israel” eftersom de måste utföra korrektionen själva, Messias blir avslöjad specifikt i hela världen och bara när Israel (de som fått ta emot en längtan efter deras individuella korrektion) börjar tjäna hela mänskligheten och själva redan är relativt korrigerade, till den grad de har förmåga att skänka till världen.

Alltså, om vi talar om tiden för Messias, så menar vi att denna grupp, ”Israel”, redan måste vara korrigerad, och relativt till sin egen korrigering kan den börja att korrigera världen. Och uppvaknandet av världen är betraktat som ”Messias”.

Från den fjärde delen av den Dagliga Kabbala Lektionen 10/12/10, “The Love for the Creator and Love for the Created Beings”

videoikonVideo ljudikonMP3

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.