Dag: 11 oktober, 2010

Kabbalister om det kabbalistiska språket

Dr. Michael LaitmanKära vänner, ställ gärna frågor om dessa stycken av de stora kabbalisterna. Kommentarer inom hakparentes är mina.

Det kabbalistiska språket är ett språk av grenar

[Efter att språket av grenar skapats] har alla den påtagliga skapelsens ting och alla deras instanser blivit för dem som väldefinierade ord och namn, som pekar på de högre andliga rötterna. Även om det inte kan finnas något verbalt uttryck i deras andliga plats, då den står över varje föreställning, har de förtjänat rätten att uttryckas genom yttrandet av deras grenar, som är arrangerade framför våra sinnen här i den påtagliga världen.
– Baal HaSulam, “Den kabbalistiska visdomens kärna”