Dag: 13 oktober, 2010

Gruppen: en struktur och en anslutning

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur långt måste jag gå i stigande över förnuftet om gruppen uppfattas som fördärvad för mig? Det står skrivet: ”Sitt inte vid en samling av dårar”. Tänk om dom vännerna skadar min andliga utveckling?

Svar: Du har rätt, men en person måste förstå att detta tillstånd sändes till honom från ovan. Han ser aldrig sanningen. Om i stället för att ständigt kritisera andra, accepterar han dem över förnuftet, och då kommer även en liten andlig gnista från hans vänner hjälpa honom att avancera.

Vi måste uppfatta verkligheten som den är. Jag var inte placerad under slumpmässiga, oavsiktliga villkor, utan i en situation Skaparen skapade för mig. Han är den som bestämmer vad jag ser och förnimmer. Därför kan och måste man alltid utvecklas genom att gå över förnuftet. Medan jag hjälper till att bygga upp gruppen och brukar konstruktiv kritik, samtidigt i andligt avseende måste jag alltid se det aktuella läget som det mest effektiva och bästa för min utveckling.

Svåra konfrontationer och kollisioner i processen för gruppens bildande och verksamhet tillhör inte andlighet. Detta är fysisk arbete, men i processen bygger vi, förstör, och bygger igen.

Samtidigt, i en helt annan dimension, anser vi att alla vännerna är stora, böjer vårt huvud inför dem, och ser dem som ”änglar” som sänts av Skaparen.

Vi talar om två dimensioner av uppfattning och vi måste lära oss att skilja dem från varandra. Å ena sidan är gruppen en struktur i denna värld. Å andra sidan är gruppen en anslutning av själar som jag måste ingå i. Dessa dimensioner av gruppens uppfattning kräver olika attityder.

Jag kanske inte håller med om formerna för spridning, vänner som hoppar över lektioner och inte uppfyller sitt ansvar till den allmänna strukturen, men när jag förenar mig med dem av hänsyn till mina andliga framsteg måste jag häva mig över egen åsikt och kunskap – och underordna mig själv framför dem.

Från den första delen av den Dagliga Kabbala Lektionen 10/10/10, “The Matter of Above Reason”

videoikonVideo ljudikonMP3

Hissa fanorna och avancera framåt

Dr. Michael Laitman

Zohar, Kapitel ”VeYechi (Och Jakob Levde)”, Avsnitt 696: ”Dan skall döma sitt folk, så som en av Israels stammar.” Dan, så som det står skrivet, är det sista av alla läger, det vänstra låret, Hod. Han går sist därför att Juda och Ruben vandrade, Leviterna och arken sätter upp fanor, och Efraims fana vandrar västerut. Det högra låret vandrar i ordningen att det högra låret kommer före det vänstra låret, Dan. Därför vandrar Dan sist.

På detta sättet berättar Zohar för oss om formationen av ”Israels läger i öknen”, alltså själens formation i dess utveckling på nivå 0-1-2 av begär (Galgalta Eynaim), förnimmelse av egenskaperna i Bina, och hur alla 12 delar som utgör systemet av den kollektiva själen (kallad ”Israels 12 stammar”) behöver avancera inom graderna i ”tre linjer”.

I själen finns inga sådana uppfattningar såsom ”fanor”, olika grupper eller ”läger”, ”åldringar” och ”barn”, som går i täten eller bakom. Dessa är alla olika begär inom en människa, alltså organiserade och sammanlänkade och så förverkligas deras korrigering: flyttar från ett ”läger” till ett annat, från en grad av andlighet till nästa. Varje gång är där en särskild ordning varje flyttande ”läger” måste följa (”händer”, ”fötter”, ”huvud”, ”bål”, ”lemmar”, eller linjer och Sefirot) och hur de måste länka mellan sig för att avancera.

Det är därför Toran talar om vad som händer i lägren, alla de olika problemen och händelserna där, det handlar om avslöjandet av nya bottenläge i egot av den gemensamma själen och hur de korrigerar egot och genom detta avancerar. Det är detta hela historien handlar om.

Från den andra delen av den Dagliga Kabbala Lektionen 10/11/10, Zohar

videoikonVideo ljudikonMP3