Dag: 29 oktober, 2010

Det oberoende sjätte sinnet

Dr. Michael LaitmanFörst måste vi ta in gruppen och i den hitta det oberoende kliet (kärlet), det sjätte sinnet. På exakt samma sätt stiger den sjätte dagen av veckan över de andra fem dagarna och förbereder dem för sabbaten. Även vi måste förbereda alla våra sinnen och ovan deras egoism bygga ett nytt sinne baserat på skärmen och det reflekterande ljuset.

En person annullerar sig själv, förenar med vännerna, och därmed bygger ett kli genom vilket han kan uppfatta verkligheten. I detta kli uppenbarar han 613 begär, själens konstruktion. I detta kli, i hans förbindelse med andra, upptäcker man ett nät och i detta nät, alla olika begär och relationer.

När han samlar dem och sätter dem i ordning, ser han plötsligt hur de blir de tio sefirot, begären av hans själ. I den, i sin struktur, börjar han att uppenbara ljuset, eller Skaparen, i direkt, reflekterat, inre, och omgivande ljus i de omvända och främre sidorna. En person fortsätter att utveckla detta kli, detta sinne, för att verifiera och gå djupare in i det, uppstiga genom grader av självförkastelse och interaktion.

Hans kli blir mer och mer komplext, mer och mer perfekt, tills en person förverkligar principen om att älska sin nästa som sig själv. Denna kärlek bygger och formar kliet, förenar dess delar, på grund av att en person uppenbarar olika förbindelseformer och bygger dem enligt ömsesidigt skänkande.

Där, i detta kli, i dessa tio sefirot, ”drar” han bilden av Skaparen, den universella kraften av skänkande. Så är vårt arbete, och vi uppför det alltid i en omgivning som blir gruppen, själen, och tar formen av Skaparen.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-10-28, “According to What is Explained Concerning Love Thy Friend as Thyself”