Dag: 15 oktober, 2010

Liv finns i förbindelsen mellan oss

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad betyder det att känna förbindelsen mellan oss? Hur gör jag det?

Svar: Att känna förbindelsen mellan oss är att komma till att känna att vi alla existerar i ett system och är beroende av varandra, så mycket att jag inte kan göra ens en liten rörelse självständigt. Detta är ett fast system skapat Ovan, som gradvis uppenbaras som en obeveklig lag. Vi måste känna livet som finns inom, där förbindelsen mellan oss kommer att uppenbara sig och bli mer synlig. Och livet som flödar genom denna förbindelse kallas för ”den andliga världen”.

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-10-14, Zohar