Dag: 14 oktober, 2010

Seger över dödsängeln

Alla vet att det materiella livet slutar med döden. Kan vi verkligen bli odödliga? Naturligtvis inte, varje biologisk kropp kommer att dö, det är en naturlag.

Men det finns en ”frihet från dödsängeln”, där döden är vår egoisms makt som dödar oss och för ett ögonblick stänger in oss  i en smal och trång kapsel, den här världen. Det kallas för döden, och vi kan inte gå över det.

Det vill säga, att vi gör inte vår biologiska kropp evig, men under dess tid får vi ett till liv, som går över den verkligheten, ett andligt liv. Och då, i det andliga livet, ska vi kunna leva precis som nu, bara i ytterligare en dimension. Och när den biologiska kroppen dör kommer vi då att fortsätta leva i samma förnimmelse av det eviga andliga livet. Det är vad som livet i skänkande kan – att segra över dödsängeln.

Från den dagliga kabbalalektionen 2010.10.08

Bör man hjälpa en vän att åka till kongressen?

Dr. Michael Laitman

Fråga: Jag har redan varit på en kabbalakongress. Vore det korrekt om jag istället för att åka dit själv gav min vän möjligheten att åka, genom att hjälpa honom ekonomiskt?

 Svar: Om en person är på nivån ”Älska en annan som dig själv”, då måste han (och vill) ge den andre sin enda ”kudde”, d v s skicka sin vän till kongressen. Om inte någon av er åker, då är det en kvalitet som kallas Sodom (sodomitstyre). Men, om endast du åker, då är du den ”elaka”. Men detta är på nivån ”kärlek för en annan”.

 Kärlek är den högsta och sista graden / nivån av korrigering. Tills den är nådd finns ett antal andra steg, och för nuvarande är vi på nivån av den ”elaka”.

 Därför: att handla korrekt betyder att man handlar i enlighet med ens nivå eller ”i enlighet med Halakha” (lagen), där ”Halakha” härstammar från ordet ”Alicha”, rörelse (mot målet). Detta betyder med andra ord korrekt avancemang, korrekt handling. I ditt fall bör du åka, den som har den ekonomiska möjligheten; annars kommer du att inge hat mellan dig och din vän.

 Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-10-13. ”The Teaching of the Kabbalah and its Essence”