Månad: augusti 2009

I andlighet är förberedelsetiden den viktigaste

En fråga jag fick: Enligt kabbala sker mänsklighetens korrigering under sex tusen år. Den största delen av den tiden har redan gått, och det är bara lite mer än 200 år kvar.

Varför har vi börjat använda kabbala för korrigering först nu, i slutet av den tilldelade tidsperioden? Och även nu, så har många människor fortfarande inte en aning om denna undervisning.

Det ser ut som om det kommer att sluta med att världen får uppnå rättelse genom stora lidanden. Varför började kabbalisterna att lägga så mycket möda på att undervisa och sprida kabbala bara i ”sista minuten”?

Mitt svar: Det beror på att världen först nu har nått sin mognad, vilket kabbala har förutsett. Anledningen till detta är att den viktigaste aspekten för andliga handlingar är förberedelsen som beror på personen själv och sker inom honom. Det är också därför det tar så lång tid. Men handlingen att korrigera sig själv sker snabbt, därför att när en person påverkas av det Övre Ljuset och uppenbarelsen av Skaparen, förändras han omedelbart. Prova själv!

Därför är de återstående 230 åren mer än tillräckligt. Och om vi vill, kommer vi att kunna minska den tiden.

Den gränslösa världen är här, men vi är likgiltiga inför den

Av all verklighet ser jag bara de saker som är värdefulla för mig, med utgångspunkt från vinst eller förlust.

Allt annat uppfattar jag inte. Jag kan vara omgiven av tusentals andra saker, men jag är likgiltig för dem. Och om jag är likgiltig, ser jag dem helt enkelt inte.

I det sammanhanget behöver man inte ändra sig på något sätt, eller förvandla sig till en ”bevingad ängel.” Man behöver bara att upphäva sina begränsningar och öppna sina sinnen för att se, höra och känna den värld som finns utanför en själv – och det sker genom uppfatta allt ”till förmån för andra.”

Då kommer du att verkligen känna världen utanför sig själv, och lever då redan i den Oändliga världen. Men var finns denna Gränslösa värld? Är det bakom någon stjärna eller galax? Nej, den är här och nu!

President Obama tillrättavisar Wall Street för att ej visa ånger

I nyheterna: (från PBS.org): I en intervju med PBS News -Jim Lehrer, sade president Barack Obama: ”Problemet som jag ser det,  är att man inte får en känsla av att folk på Wall Street känner någon ånger för att ha tagit alla dessa risker, man får inte en känsla av att det har skett en förändring i kultur och beteende som en konsekvens av vad som har hänt. Och det är därför de förslag om ekonomiska lagstiftningsreformer som vi lade fram är så viktiga … att upprätta de finansiella regelverksprogram som hindrar dem från att ta en del av de vilda risker som de tog tidigare. Och jag tror också att när det gäller frågor om kompensation, så bör åtminstone aktieägarna kunna överväga detta innan företagen ger dessa massiva bonusar till höga chefer.”

Min kommentar: Det är tråkigt för Obama att dessa åtgärder inte kommer att hjälpa. Vad som behövs är utbildning av människor för att ändra dem på ett sådant sätt att de inte kommer att kunna tillfoga mänskligheten en sådan oåterkallelig skada, och dessutom kunna erkänna att de har gjort ett misstag. Denna förändring i människors medvetande i den globala världen, från individ till det kollektiva, är det som krävs av oss i det generella samspel mellan oss som nu avslöjas.

Mänskligheten har dock inte verktyget att ändra sig och rätta till sin egoism. Kabbala ger oss verktyget, enligt principen ”Jag skapade egoism och jag skapade Torah för dess korrigering, eftersom Ljuset i Torah för oss tillbaka till Källan.” Det är därför möjligt att attrahera Ljuset till sig själv!

Att skriva på det oskrivna bladets substans hos ett barn

En fråga jag fick: Hur kan vi utbilda barn i dag när de är omgivna av så många frestelser? Hur kan vi hjälpa dem att undgå miljöns inverkan på sina små egon, och ge dem en utbildning som gör andlig utveckling till det viktigaste i deras liv?

Mitt svar: Detta är mycket enklare än det verkar. Om vi ger barnen de rätta förebilderna så kommer de att kopiera dem till sin relativt rena substans. Det är skrivet, att utbilda ett barn är som att skriva på ett tomt papper, eftersom det fortfarande inte har blivit skadat av allt socialt ”skräp”, förvirring och egoistiska beräkningar, som är fallet med vuxna.

Uppenbarligen är även barn egoister, de vill gärna lura varandra för att lyckas. De gör beräkningar mycket snabbt och handlar till förmån för sina egna intressen. Men deras beteende är naturligt och därför verkar det annorlunda än vårt. Med samma naturliga lätthet absorberar de våra förklaringar om det system de finns i, om världen och rätt typ av relationer. Sådana förklaringar tränger djupt in i deras känslor, och därför har man möjligheten att bygga upp deras inre system.

Det kan jämföras med ett datasystem. Själv är datorn bara en bit metall som är oförmögen att göra något av sig självt. Men när du installerar ett program i den, bestämmer programmet hur alla datorns komponenter kommer att ansluta och hur de kommer att fungera. Om du installerar ett nytt program i datorn kommer det att avbryta det föregående och instruera komponenterna att ansluta sig på ett annat sätt.
På samma sätt är det när du installerar ett nytt program på barnens ”hårdvara”, då kommer de att leva enligt programmets instruktioner. Detta kallas ”att uppfostra en människa”, och resultatet beror på den andliga nivån hos de vuxna som fostrar upp barnet.

Du har aldrig sett något liknande!

Vi föddes in i en värld som kom med vissa villkor och arrangerades på ett visst sätt. Det är så vi känner det. Vi har aldrig känt något annat och vi har blivit så vana vid denna värld (där allt är så naturligt för oss) att vi inte kan föreställa oss att den är subjektiv och kan vara helt annorlunda.

Vår föreställning och våra fantasier når inte bortom gränserna för vad vi har vant oss vid i den här världen. Det är därför det är svårt för oss att förstå vad Kabbalisterna säger om en annan verklighet, som avslöjas för en person när han får en ny uppfattningsförmåga.

I dag håller vi på att vakna upp till en ny verklighet, och såsom hela världen uppenbarar denna nya verklighet, kommer denna upplevelse att göra att människor förändras. Eftersom den nya verkligheten föds inom oss, talar den kabbalistiska vetenskapen specifikt om hur vi kan utveckla den inre känslan för denna nya verklighet inom oss själva och undvika det lidande som vi kommer att uppleva om vi väljer att komma till detta ofrivilligt.

Egoismen är den egentliga orsaken till alla sjukdomar

I nyheterna: (från Amerikas.reg): World Health Statistics 2008, som publicerades den 19 maj presenterar den senaste hälsostatistiken för WHO: s 193 medlemsstater med 73 hälsoindikatorer. Globalt sett kommer antalet dödsfall i cancer att öka från 7,4 miljoner 2004 till 11,8 miljoner år 2030, och dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar ökar från 17,1 miljoner till 23,4 miljoner förutspår rapporten. Rapporten inkluderar trafikolyckor och säger att antalet dödsfall med den orsaken kommer att öka från 1,3 miljoner 2004 till 2,4 miljoner år 2030.

Min kommentar: Alla sjukdomarna kommer från … egoism.

Människan är det enda i verkligheten som behöver korrigeras

En fråga jag fick: Under de senaste åren har ryska massmedier manipulerat den allmänna opinionen på ett omfattande sätt. Dessutom överstiger inflytandet som skapas av flödet av denna information människors normala behov, liksom deras förmåga att bearbeta och tillgodogöra sig den. Detta innebär att deras uppfattning per definition blir snedvriden, felaktig och ohälsosam, oavsett innehållet. Kan du kommentera detta?

Mitt svar: Endast utbildning och upplysning kan uppväga detta. Vi måste agera i enlighet med de villkor vi har i den befintliga verkligheten, utan att försöka förstöra den. Det finns bara en sak i verkligheten som vi behöver rätta till – människan.

Kabbala´s uppfattning är följande: Låt säga att vi har ett piller som vi kan släppa i stadens vattenförråd, och när människor dricker vatten kommer det att göra dem smartare, mindre fördomsfulla och snällare.

Tja, även om vi hade den möjligheten bör vi inte göra så! Vad som krävs är en medveten korrigering i alla avseenden.

Därför bör vi successivt hjälpa människor att känna ett behov av att korrigera sina egna egenskaper. En person behöver nå denna insikten själv. Det är för att hela den rykande avgrunden av egoism måste uppenbaras först. Den kommer till oss från naturen. Naturen tar avsiktligt fram inre kvaliteter i oss som är motsatsen till andlighet, för att vi ska inse att vi måste klättra över denna motsatta situation.

Ledande japansk finansiell tidning kör annonser som beskyller judarna för finanskrisen

I nyheterna (från Japan Idag): ”Judiska människorättsgrupper protesterar ’antisemitisk’ annons i Nihon Keizai Shimbun.” I ett pressmeddelande som också visades på deras webbplats kritiserar Wiesenthal Centers Dean Abraham Cooper Nihon Keizai Shimbun för att ha ”brutit ett långvarigt åtagande att avstå från att köra annonser som främjar anti-judiska stereotyper, genom att köra en annons för två böcker som främjar fördomen om judisk kontroll över den globala ekonomin”.

Annonsen för ”Varför det judiska finansiella systemet kollapsar”? (författare: Kotaro Nada) frågar retoriskt: ”Är det sant att familjen Rothschild kontrollerar den globala ekonomin?” och utger sig för att förklara vad som ligger bakom Lehman Brothers, AIG, Citibank och Bear Stearns misslyckanden. Annonsen tipsar också om ett andra arbete av Nada med titeln ”judiska pengar: Varför kan de fortsätta att röra den globala ekonomin”?

Nihon Keizai Shimbun har en påstådd daglig upplaga på över 3 miljoner exemplar. Det jämförs ofta med The Wall Street Journal och Financial Times.

Mitt svar: Naturligtvis är judarna skyldiga till allt detta, eftersom de inte sprider metoden för världens korrigering till hela världen. Detta är hur de orsakar allt elände i världen, och inte bara den globala finanskrisen. Se punkterna 70-71 i Baal HaSulams ”förordet till boken Zohar”. (Preface to the Book of Zohar”)

Även om världens nationer inte vet detta, så känner de undermedvetet att ”allt är judarnas fel”. Trots allt, ”Ljuset” i deras liv är beroende av nationen Israel, som innehar kabbalans visdom. Dessutom, från och med nu, om folken i världen inte kommer ta emot metoden för korrigering i tid, kommer de att ”gå samman mot Jerusalem”, vilket anges i boken Zohar och i profeternas böcker.

Skaparen gömmer sig djupt inne i din onda böjelse (Avancerad)

En fråga jag fick: Vad är innebörden orden ”den onda böjelsen”?

Mitt svar: Den onda böjelsen är ditt begär som du definierar som ondska. I hebreiska, härstammar ordet böjelse – Yetzer, från ordet Ratzon – begär. Och det är inte bara ett begär, utan många begär inom dig som hindrar dig från att uppnå Skapelsens mål, som framstår som hinder på din väg.

Hindret på vägen till den ultimata framgången finns inom dig, det är inte någonting på utsidan. Men du kan inte förstöra det eller bli av med det på egen hand, trots att du ser hur många problem som det förorsakar dig, hur det förstör ditt liv och står i vägen för din framgång! Det är denna kvaliteten inom dig kallas din onda böjelse.

Det ”onda böjelsen” är ond bara när du har gjort alla tänkbara ansträngningar för att bli av med den … och misslyckats. Då visar det sig att den har den yttersta makten över dig och allt du gör. Den lurar dig alltid, men du glömmer det och följer alltid dess råd. Det onda är ett begär som tvingar dig.

Att inse det onda inte är en enkel process. Du måste bli en sann bedömare av dig själv och inte låta dig ”mutas”. Du måste klargöra för dig vad som är ditt mål, vem du är, vilka dina egenskaper är, och att förstå vad du behöver undanröja inom dig själv. Och då måste du göra ditt yttersta för att göra detta. Och slutligen, oavsett vilka kvaliteter som finns kvar, som du inte kan ändra, är vad du kallar din onda böjelse.

Om du gör det här, kommer du att vara förberedd för korrigeringen som kommer från ovan, och då kommer Ljuset och rättar dig. Först när du har gjort allt i din makt kan du verkligen förstå vad ondska är. Detta i sin tur förbereder dig för att vända dig till Skaparen med en bön och att be Honom: ”Jag vill bli av med detta onda en gång för alla – men jag kan inte!”

Och det är då du kommer till insikt om att det var Han bakom alltihop. Inuti det onda böjelsen, avslöjar du sambandet med Skaparen, Hans vilja i allt som har hänt. Alla de problem som du inte kan hantera sänds till dig avsiktligt av Skaparen, för att du ska kunna bygga en förbindelse med Honom, för att du skall vända dig till Honom.

Att bestiga vårt berg av egoism (Avancerad)

En fråga jag fick: Jag känner en större ondska uppenbaras inom mig i enlighet med det arbete som jag lägger ned. Jag vet att jag borde ge till gruppen enligt principen, ”älska din nästa som dig själv,” men jag är bedövad av hur mycket oberättigad ondska som finns… Vad ska jag göra?

Jag kunde inte ge och uppfylla mina uppgifter i gruppen. Jag har även distanserat mig från gruppen. Jag känner att jag nu följer principen, ”varje person dömer i enlighet med sin egen brist.”

Dessutom har jag inte längre någon önskan att ge eftersom jag känner mig osäker. Jag kan inte bota mig eller hjärtat i det här problemet. Hur ska jag fortsätta?

Mitt svar: Du måste helt sluta att kritisera dem eller att betrakta dem som dina problem. I verkligheten är det bara du som upplever dem så. Var och en av oss har en okorrigerad önskan, och genom att resa sig över detta begär, uppnår vi den oändliga världen.

Begäret, i alla fem världarna är okorrigerat. Och ju större din önskan är, desto större kommer du att bli när du korrigerar den. Nu måste du göra vad som krävs av dig varje gång. Detta är hur du kommer att gå vidare steg för steg mot målet, genom att korrigera dina begär. Och det är hur vi klättrar uppför berget.