Skaparen gömmer sig djupt inne i din onda böjelse (Avancerad)

En fråga jag fick: Vad är innebörden orden ”den onda böjelsen”?

Mitt svar: Den onda böjelsen är ditt begär som du definierar som ondska. I hebreiska, härstammar ordet böjelse – Yetzer, från ordet Ratzon – begär. Och det är inte bara ett begär, utan många begär inom dig som hindrar dig från att uppnå Skapelsens mål, som framstår som hinder på din väg.

Hindret på vägen till den ultimata framgången finns inom dig, det är inte någonting på utsidan. Men du kan inte förstöra det eller bli av med det på egen hand, trots att du ser hur många problem som det förorsakar dig, hur det förstör ditt liv och står i vägen för din framgång! Det är denna kvaliteten inom dig kallas din onda böjelse.

Det ”onda böjelsen” är ond bara när du har gjort alla tänkbara ansträngningar för att bli av med den … och misslyckats. Då visar det sig att den har den yttersta makten över dig och allt du gör. Den lurar dig alltid, men du glömmer det och följer alltid dess råd. Det onda är ett begär som tvingar dig.

Att inse det onda inte är en enkel process. Du måste bli en sann bedömare av dig själv och inte låta dig ”mutas”. Du måste klargöra för dig vad som är ditt mål, vem du är, vilka dina egenskaper är, och att förstå vad du behöver undanröja inom dig själv. Och då måste du göra ditt yttersta för att göra detta. Och slutligen, oavsett vilka kvaliteter som finns kvar, som du inte kan ändra, är vad du kallar din onda böjelse.

Om du gör det här, kommer du att vara förberedd för korrigeringen som kommer från ovan, och då kommer Ljuset och rättar dig. Först när du har gjort allt i din makt kan du verkligen förstå vad ondska är. Detta i sin tur förbereder dig för att vända dig till Skaparen med en bön och att be Honom: ”Jag vill bli av med detta onda en gång för alla – men jag kan inte!”

Och det är då du kommer till insikt om att det var Han bakom alltihop. Inuti det onda böjelsen, avslöjar du sambandet med Skaparen, Hans vilja i allt som har hänt. Alla de problem som du inte kan hantera sänds till dig avsiktligt av Skaparen, för att du ska kunna bygga en förbindelse med Honom, för att du skall vända dig till Honom.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.