”Hör Israel!” (”Shema Israel!”)

”Dagen” är inte ”solsken”, utan det är uppenbarelsen av det andliga ljuset inom en människa. Uppenbarelsen kan ske flera gånger per månad, en gång i livet eller vid varje given sekund.

Varje gång är uppenbarelsen komplett och perfekt. Det är därför en person bör säga: ”Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en.” (Mos 6:4). När en person uttalar dessa ord betyder det att han uppnått ”Den ende”, och uppenbarat den enda kraften i naturen.

”Lyssna” står för nivån av Bina (hörsel, örat), ”Isra-El” betyder någon som är på väg ”rakt mot Skaparen,” Malchut stiger upp till Zeir Anpin (ZA) och stiger sedan tillsammans med ZA till Bina, som är ”Herren är vår Gud, Herren är en.” Med andra ord, allt förenas i Bina och blir en Helhet.

De själar som förenas inom Malchut och skapar band till ZA och förenas med Bina, är alla inkluderade i ordet ”Enhet”. Ordet ”Enhet” sammanfattar hela processen för korrigering så som det blir förlöst inom en människa när han når ett tillstånd som kallas ”Han och hans namn är ett” (Hu Ve Shmo echad.) Detta förklarar varför bönen ”Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en” blev ett tecken på förlösning och självförverkligande.

Det är på det sättet vi ska kunna meddela att vi nått en ny fas på varje nivå vi går igenom varje ”dag.” Att ”tala” innebär inte bara att uppnå, utan också att kunna uttrycka vad vi uppnått.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.