Kvalitet gånger kvantitet = kraft

En fråga jag fick: Vilka slutsatser kan vi dra beträffande vårt inre arbete ur principen att hela verkligheten är fullkomlig i förhållande till Skaparen?

Mitt svar: Detta betyder att alla bristerna är i oss, inte hos Skaparen, och vi måste bara korrigera oss själva för att uppleva fullkomlighet. I verkligheten lever vi redan i perfekt tillstånd.

Jag hoppas, att vi genom förberedelserna inför vår kongress i februari, då vi samlas, kommer att uppnå en sådan stark enighet och att vi verkligen kommer att känna den.

Andlighet blir uppenbarad bara genom enandet av själarna, inte i själarna själva.

I den enskilda själen är det bara möjligt att känna vår värld, medan den andliga världen upplevs i gemenskapen mellan själarna.

Denna sammankoppling kan uppnås genom rätt kvalitet eftersom det räcker att ha ett litet antal människor – till och med tio personer räcker om de är mycket kraftfulla. Alternativt, om det finns många människor, kan mängden kompensera det som saknas i kvalitet.

Kvalitet gånger kvantitet blir kraft. Så låt oss hoppas, att vid den kommande kongressen både nya och gamla elever kommer att bli till en helhet. Därefter kommer den lätt att känna hela kraften av denna enhet vilken kommer att ge oss ett knuff uppåt. Mot förståelse och känsla för en ny andlig verklighet. Då kommer vi att känna den utöver den vardagliga verklighet som vi känner idag.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.