Månad: april 2011

Början av födelsen

Dr. Michael LaitmanEnligt min åsikt gick dagarna av förening under pesach riktigt bra för oss. Vi har i grund och botten uppenbarat ett väldigt viktigt ögonblick i mänsklighetens andliga utveckling, vilket markerar början på hennes andliga födelse, början av uttåget ur den andliga exilen: ”Platsen” för gruppens och vännernas enighet upptäcktes i var och en av oss.

Denna känsla av den enda andliga platsen behöver växa. Detta är den nya verkligheten. När man inte överger hur mycket man bryr sig om denna ”plats” utvecklas man fort i riktning mot dess förverkligande. I slutändan kommer det att bli platsen för uppenbarelse av Skaparen och fortsätta att utvecklas till en punkt av fullständigt fasthållande för den skapade vid Skaparen: världen av oändlighet.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.04.24, ”Uppenbarande av en del, döljande av två”.
videoikon WMVljudikon MP3

“Minns dagen då vi kom ut ur Egypten”

Dr. Michael LaitmanFråga:Vad är innebörden av budet “Minns dagen då vi kom ut ur Egypten”, i sammanhang med ens inre arbete?

Svar: Det står i Zohar, stycke 121 i kapitel “Bo” att Toran nämner uttåget ur Egypten 50 gånger. Förutom det står det skrivet att man måste se sig själv komma ut ur Egypten varje dag, så är det på grund av att allt vårt arbete enbart utförs i relation till Egypten.

Ens andliga arbete med att korrigera sin egoistiska natur börjar från stadiet “Abraham” – Grunden till givandets egenskap. Men hur kan vi utveckla denna egenskap?

Detta är anledningen till att “Abrahams” fråga till Skaparen framträder inombords: “Hur kommer mina ättlingar ärva ett stort land?” (kapitel “Lech-Lecha“). Med detta menas: Hur kan jag inuti mig utveckla (därför att mina ättlingar är mina framtida tillstånd) ett enormt begär efter givande och kärlek för att på så sätt mottaga hela Ditt Ljus från Dig?

Svaret som fås är det följande (från Skaparen till Abraham): “Känn till att dina ättlingar kommer vara i exil i 400 år”, där 400 år är alla fyra nivåer av egoism. Skaparen talar alltså om för en att man kommer sänkas ner fullständigt i egoism och därmed förvärva ett begär som är likvärdigt med det oändliga Ljuset.

Först kommer du att genomsyras av detta begär att absorbera allt, och sedan kommer du att upptäcka att det är felaktigt, och vilja komma ur det. När du kommer ur det börjar du korrigera det från ett egoistiskt begär till ett begär att ge. Med detta menas att lämna Egypten och träda in i det heliga landet.

På detta sätt, genom att gradvis korrigera den egoism vi förvärvar, stiger vi upp för 125 steg till den fullständiga korrigeringen (Gmar Tikkun). Följaktligen delas vår andliga väg in i tre olika faser:

1. Från den ursprungliga punkten (Abraham, strävan efter att uppenbara Skaparen) fram till inträdet i Egypten.
2. I Egypten, där vi utvecklar vår strävan efter Skaparen, som frambringar utvecklingen av egoism och insikten att den är ond, och utvägen ur den.
3. Korrigeringen av våra egoistiska begär fram till deras fullständiga korrigering.

Allting kretsar kring “Egypten”: En del av vår väg är “innan” och en del är “efter”. Men Egypten är den centrala punkten. Det är därför man måste känna att man kommer ur Egypten varje dag, alltså att man varje dag tar en del av det egoistiska begäret och korrigerar det, och tar emot ett nytt Ljus inuti det. Detta kallas “en ny dag”. Och detta fortsätter på alla nivåer.

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen 4/13/11, Zohar

Vad är det du har i händerna: en stav eller en orm?

Dr. Michael LaitmanShamati #59,”Om staven och ormen”: ”Och Moses svarade och sade: ’Men, skåda, de kommer inte att tro mig'” etc. ”Och Herren sade till honom: ’Vad är det i din hand?’ Och han sade: ’En stav.’ Och Han sade: ’Kasta den på marken…’ och det blev en orm; och Moses flydde från den” (Andra Moseboken, Exodus, 4).

Vi måste förstå att det inte finns mer än två grader, antingen Kedusha (Helighet) eller sitra achra (andra sidan). Det finns inget mellanläge, utan samma stav blir en orm om den kastas i marken.

…Detta är betydelsen av frågan ”Vad är det i din hand?”. En hand innebär begripande, från orden, ”och om en hand begriper”. En stav (mateh på hebreiska) innebär att alla ens begripanden bygger på urskiljandet av lägre vikt (mata på hebreiska), som är tro över förnuftet. Det är så för att tro anses ha lägre betydelse, och som låghet…

Det finns en mycket subtil analys som görs hela tiden, och som man måste göra för att gå vidare mot själens korrigering. Den kallas ”staven och ormen”. Du kan kontrollera dig själv så här: Om jag har en stark vilja att göra någonting och det står klart för mig att det är för min egen skull, och jag inser att det är så här den egoism som brinner inom mig uttrycks, samma ögonblick jag förstår detta måste jag försöka stiga över detta.

Även om jag har en stor inre vilja att döma min vän för att bestämma om jag ska närma mig honom eller avlägsna mig från honom, över allt detta måste jag anstränga mig och höja allt mitt hat, all min avsky, besvikelse och alla förväntningar på andra – vännerna, läraren, Skaparen – och gå framåt med tro över förnuftet.

Jag måste istället förstå att precis de villkor jag har fått är ”staven” som jag måste ta upp i mina händer. Då kommer den att bli en symbol för min tro och hjälpa mig att gå framåt.

Men om jag kastar staven i marken enligt mitt begär (“jord” – eretz, är “begär” – ratzon), då förvandlas den till en orm.

Jag måste göra denna analys för att känna dessa två punkter, som hela tiden är närvarande men som motsäger varandra, inom mig. Mitt ego flammar och vill döma alla – vännerna, läraren och Skaparen. Och dess klagomål och ilska är helt försvarbar. Det är verkligen upprört inombords mot dem alla. Men över detta jobbar jag på att älska dem, rättfärdiga dem, och ge till dem av hela mitt hjärta genom tro över förnuftet.

När jag känner dessa två punkter tillsammans betyder det att jag balanserar mig själv korrekt i mitt nuvarande tillstånd. Dessa punkter är vad som utgör min väg mot skapelsens mål.

På denna väg kommer jag att se att jag hela tiden tas över av nya beräkningar och ny kritik, nya oenigheter mellan mig själv och omgivningen, och detta händer för att få mig att ännu en gång tänka att jag har rätt och de har fel. Detta arbete börjar med en gång, så fort gruppen blir organiserad.

Antingen kommer folk att avancera genom tro över förnuftet, eller så kommer de att drunkna i dessa oenigheter och vandra tillsammans med ormen, kasta sin stav på marken, vilket innebär att istället för att gå med tro över kunskap längs vägen kommer de att gå med tron inom eller under kunskapen. Då kommer det enda som är kvar att göra vara att vänta på att de ska vakna, och det kan ta en mycket lång tid – ingen vet när det kan hända.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.04.13, Shamati
videoikon WMVljudikon MP3

Ett tecken på andlig utveckling

Dr. Michael LaitmanFråga: Vilka tecken kan hjälpa oss att avgöra om en person går framåt i studierna av Zohar?

Svar: Vilka böcker du studerar har ingen betydelse i detta hänseende, eftersom förutom att studera Zohar studerar vi också Talmud Eser Sefirot samt artiklar och brev av Baal HaSulam och Rabash som förklarar hur vi kan utveckla oss mot enhet bland oss och mot ömsesidiga studier. De hjälper oss att bli organiserade på rätt sätt. Efter att vi organiserat oss själva till en studiegrupp, börjar vi studera den faktiska kabbalan.

Syftet med studiegruppen i kabbala är inte att studera materialet, men att genom läsningen aspirera att förverkliga ”Segula”, vilket innebär att frammana inflytandet av Ljuset på oss från en högre nivå. Om vi under studierna önskar att Ljuset skal bli avslöjat inuti vår enhet, kommer vi med denna ansträngning bygga den högre nivån och sedan leder vår ansträngning till uppkomsten av denna nivå.

Men om vi studerar och försöker bara att förstå materialet, då studerar vi inte Toran. Det beror på att Toran hänvisar just till våra ansträngningar och uppkomsten av en ny nivå i den.

Därför, genom att studera de primära källorna (Zohar, böcker av Ari, och Talmud Eser Sefirot) bestäms framsteg av kraften i din strävan att avslöja nästa nivå inom dig, istället för en önskan att bara kunna materialet.

Det finns inget avancemang i förståelse eller i att samla kunskap, därför att att före förnimmelsen av den övre världen är alla våra föreställningar om den felaktig.

Det yttre tjänar det inre

Dr. Michael LaitmanFråga: Vi utför många yttre handlingar, men vad är det rätta sättet att uppträda på den inre nivån?

Svar: Utåt måste vi göra vad helst som hjälper vårt inre arbete.

Jag måste upprätthålla en normal existens för mig själv i denna världen. Det är varje människas skyldighet! Men hur som helst så måste alla andra handlingar, begär och tankar vara riktade mot kontaktpunkten till andligheten. I enlighet med det måste jag undersöka i gruppen, hemma, på jobbet, och med mig själv: Vad är det jag gör med mitt liv?

Den kabbalistiska vetenskapen kräver inte att en människa ska vara en ängel. Men människan som vill avancera måste söka efter medel till att öka sina ansträngningar och stärka föreningen för att fortskrida snabbare och mer effektivt.

I grunden finns det ingen tillfällighet, handling eller händelse i människans liv som inte kan användas för att tjäna hennes andliga utveckling. Hon behöver bara veta hur det kan realiseras, för det finns ingen slump. Allting har en orsak: Allt kommer från ovan, avsiktligt och planenligt. Du måste bara vara uppmärksam på spelet som Skaparen spelar med oss. Om vi inte tänker djupt på vad som händer oss, så slutar det med att vi missar vad Skaparen försöker säga oss!

Med andra ord, naturen (eller Skaparen, som är samma sak, en lag och plan) uppväcker ny information, Reshimot i oss varje ögonblick. Dessa Reshimot är dysfunktionella och vi måste föra tillbaka dem – från den vänstra sidan och den högra – till punkten av enighet. Jag måste ständigt kontrollera att min intention är korrekt, och detta är hela mitt arbete.

Om jag är fokuserad på detta, i mitt begär och mina tankar, då kan jag jobba på vilket arbete som helst, oavsett hur många timmar, och utföra vilka handlingar som helst. Detta bekommer mig inte!

Från den tredje lektionen på WE! Kongressen 4/1/11
videoikonVideo ljudikonMp3

Skaparen: Vittnet till vår enhet

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur kan jag förstå att jag älskar min vän?

Svar: Det händer när jag inte längre ser hans kropp och förnimmer att våra känslor (hjärtan) och sinnen förenas tillsammans. Först kunde vi bara föreställa oss en sådan koppling, men sen så inträffar det faktiskt bortom våra kroppar. I detta sammanhang börjar vi känna Skaparens närvaro.

Ett tillstånd när du är i stånd att förenas med en vän i sinne och hjärta och Skaparen finns mellan er kallas kärlek till en vän. Ett villkor kan inte uppfyllas utan de andra: Alla tre parametrar måste fogas samman. Skaparen blir avslöjad mellan oss som vittnet till att vi verkligen har ett samband med varandra.

Från lektion 2, WE! Kongressen 4/2/2011
videoikonVideo ljudikonMP3

Jag mot vi

Dr. Michael Laitman with StudentsFråga: I grund och botten har jag ingen fri vilja. Naturen regerar över mig. Så beror allt verkligen på mig?

Svar: Skapelsen börjar med den stilla nivån, följt av de vegetativa, djuriska och mänskliga nivåerna. Även den mänskliga nivån börjar utvecklas från den stilla nivån och genomgår samma stadier. Så här skedde utvecklingen på jorden under miljarder år.

Slutligen har vi nått graden ”människa i människa” och blivit ansvariga. Vi brukade leva som djur under en käpp, men nu måste vi leva upp till vissa krav. Vare sig vi gillar det eller inte måste vi idag göra vissa handlingar.

Några tusen år efter det som skedde i det antika Babylon får vi återigen metoden för korrigering. Fri vilja, så väl som det ansvar som medföljer den, börjar just med ”människa i människa”, vår nuvarande nivå. Vi talar om absolut godhet, om syftet med skapelsen, och om hur man ska stanna på rätt kurs, för att utvecklas utan kataklysmer.

Den medvetna utvecklingen börjar nu, medan det fram till vår tid var lidande som drev på egoismen att utvecklas. Utan dessa injektioner hade den inte tagit ett enda steg.

De stilla, vegetativa och rörliga nivåerna av naturen äger ingen fri vilja. Det gör inte heller en människa som finns på de stilla, vegetativa eller rörliga nivåerna. Möjligheten till fri vilja dyker upp först nu. Nu har du trots allt ”punkten i hjärtat” och du kan använda den för att ansluta till vännerna och finna oändligheten i er enighet.

Fri vilja är omöjlig utan inre kamp. Du väljer med vem du vill vara: dina vänner eller dig själv. Det är antingen vi eller jag.

Absolut godhet väntar oss alla vid vägens slut, men du har fått möjligheten att välja, och därmed kan du redan sikta på det. För detta måste du alltid hålla dig till mittlinjen, genom att använda ditt ”jag” och omgivningen tillsammans.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.03.25, Principer för global utbildning
videoikon WMV | ljudikon MP3