“Minns dagen då vi kom ut ur Egypten”

Dr. Michael LaitmanFråga:Vad är innebörden av budet “Minns dagen då vi kom ut ur Egypten”, i sammanhang med ens inre arbete?

Svar: Det står i Zohar, stycke 121 i kapitel “Bo” att Toran nämner uttåget ur Egypten 50 gånger. Förutom det står det skrivet att man måste se sig själv komma ut ur Egypten varje dag, så är det på grund av att allt vårt arbete enbart utförs i relation till Egypten.

Ens andliga arbete med att korrigera sin egoistiska natur börjar från stadiet “Abraham” – Grunden till givandets egenskap. Men hur kan vi utveckla denna egenskap?

Detta är anledningen till att “Abrahams” fråga till Skaparen framträder inombords: “Hur kommer mina ättlingar ärva ett stort land?” (kapitel “Lech-Lecha“). Med detta menas: Hur kan jag inuti mig utveckla (därför att mina ättlingar är mina framtida tillstånd) ett enormt begär efter givande och kärlek för att på så sätt mottaga hela Ditt Ljus från Dig?

Svaret som fås är det följande (från Skaparen till Abraham): “Känn till att dina ättlingar kommer vara i exil i 400 år”, där 400 år är alla fyra nivåer av egoism. Skaparen talar alltså om för en att man kommer sänkas ner fullständigt i egoism och därmed förvärva ett begär som är likvärdigt med det oändliga Ljuset.

Först kommer du att genomsyras av detta begär att absorbera allt, och sedan kommer du att upptäcka att det är felaktigt, och vilja komma ur det. När du kommer ur det börjar du korrigera det från ett egoistiskt begär till ett begär att ge. Med detta menas att lämna Egypten och träda in i det heliga landet.

På detta sätt, genom att gradvis korrigera den egoism vi förvärvar, stiger vi upp för 125 steg till den fullständiga korrigeringen (Gmar Tikkun). Följaktligen delas vår andliga väg in i tre olika faser:

1. Från den ursprungliga punkten (Abraham, strävan efter att uppenbara Skaparen) fram till inträdet i Egypten.
2. I Egypten, där vi utvecklar vår strävan efter Skaparen, som frambringar utvecklingen av egoism och insikten att den är ond, och utvägen ur den.
3. Korrigeringen av våra egoistiska begär fram till deras fullständiga korrigering.

Allting kretsar kring “Egypten”: En del av vår väg är “innan” och en del är “efter”. Men Egypten är den centrala punkten. Det är därför man måste känna att man kommer ur Egypten varje dag, alltså att man varje dag tar en del av det egoistiska begäret och korrigerar det, och tar emot ett nytt Ljus inuti det. Detta kallas “en ny dag”. Och detta fortsätter på alla nivåer.

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen 4/13/11, Zohar

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.