Knuffa världen mot korrigering

Dr. Michael LaitmanFråga: Tror du inte att vi behöver mycket större disseminering av kabbala utan att nämna dess namn, utan snarare att förklara dess idéer, orsakerna till den nuvarande krisen, och nödvändigheten av att enas i vår värld?

Svar: Jag håller fullständigt med vad du just sa om nödvändigheten av att vara mer öppen i vår externa disseminering. Jag håller med om att speciella program med avsikt att sprida denna visdom bredare är väsentliga. Vi måste också förbereda professionella inom detta område.

Men, innan vi agerar, måste vi bedriva forskning för att inte drunkna i sjön av liknande slogans och motton som uppmanar ”enighet” som redan sprids av andra människor som vet hur man använder ”fina ord”. Det finns så många organisationer där ute. Internet är trångt med dem, men ingen lyssnar på dem. Varför?

Anledningen är att naturen är bara ett begär att ta emot njutning och glädje själviskt. En person kan ”höra” endast inom en radie av sina egna begär, men han kan inte gå bortom dem. Detta är hur skapelsen byggdes. Skrika är värdelöst här.

Rabash sa en gång att även om begär inte säljs i apoteket kan vi bara tilltala dem som är ”sjuka”. Vi är alla likgiltiga för allt utom oss själva. Vi kan inte skylla på folk för det. Så vilka alternativ har vi?

Vi kan bara göra följande:

  1. Disseminera våra idéer och föra samman dem som redan har en ”punkt i hjärtat”.
  2. Disseminera våra idéer lite bredare än bara till dem som redan har ”en punkt i hjärtat”, även till människorna som är väldigt nära att få den.
  3. Vi vet att mänskligheten, hittills, inte vill erkänna den globala krisen och försöker dölja den. Det enda som är omöjligt att täcka upp (och det känns i var och en av oss) är predikamentet i uppfostran (inte utbildning!) av våra barn och den kritiska situationen på skolor, i familjer, och i våra personliga liv.

Om vi lyckas visa för andra att vi kan fostra den unga generationen att vara fysiskt och psykiskt friska, etiska, och medvetna om syftet med deras existens till dess väldiga bredd och djup, skulle vi definitivt locka allas uppmärksamhet. Således, genom sådan uppfostran (en kollektiv sådan, genom att locka ohr makif, det omgivande ljuset) skulle vi upplysa barn i stället för vuxna, dvs, vi skulle bilda en ny generation som kommer att ersätta sina föräldrar flera år från nu.

Vi måste ordna en kedja av skolor över hela världen. Vi måste använda Internet för att skapa en öppen skola för alla; det virtuella rummet bör bli en plattform för uppfostran och utbildning, skapandet av intressegrupper, kommunikationsnät, och allt annat som är populärt bland ungdomar. Vi måste höja dem från det materiella planet till det virtuella rummet och sedan till andlighet.

För det måste vi starta en virtuell skola. Även om vi enbart råkar locka våra vänners barn runtom världen, kommer det fortfarande att få in hundratusentals barn som kommer att uppnå goda resultat och som senare kommer att bli aktiva och utbildade deltagare i vår rörelse. Som ett barn mognar fysiskt, kommer han att växa andligt också.

Vi kan genomföra den tredje punkten i praktiken och därigenom knuffa världen mot korrigering, som det står i bibeln: ”vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder.”

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.