Kärlek är det kraftfullaste vapnet

Dr. Michael LaitmanVarje person vill leva i en värld byggd på kärlek, ändå tror ingen att detta är möjligt. Kärlek finns bara i barnens sagor eftersom varje person förstår att detta är bra för ett barn, att det gör livet säkrare än fientlighet.

Men tänk om det vore möjligt att göra världen så? Vi lever i en värld som är fientligt inställd till oss, där alla slåss och konkurrerar med varandra, och där livet blir värre och värre.

”En person är en liten värld”; människans vrede och grymhet mot världen börjar vända sig mot honom när han förverkligar sina egoistiska begär och hatar sig själv. Denna delade personlighet blir mer och mer framträdande.

Föreställ dig nu att du kunde skifta din syn och alla dina förhållanden till vägen om omsorg och kärlek. Tänk om vi plötsligt kunda höja och korrigera hela världen så att ingen skulle stjäla, ingen skulle skada en annan person, och ingen skulle använda andra på deras bekostnad? Vi skulle se en omvänd värld och ingen skulle vara rädd att deras liv i morgon skulle vara förstört. Folk skulle inte vara rädda att vi i morgon kommer att förstöra jorden och begrava oss under avfallet från vår egen produktion.

Kärlek skulle tvinga oss att agera på det bästa och mest korrekta sätt. Vi skulle inte behöva leta efter miljarder yrken bara för att hålla befolkningen sysselsatt, producera saker ingen behöver. Även om de inte arbetar, skulle varje person få det som han behöver därför att då skulle folk inte heller behöva något överskott eftersom de skulle leva i en snäll, älskvärd värld.

Då skulle vi inte förorena jorden med onödiga produkter, som är 90% av alla de saker som produceras. Om vi ser på naturen går inget till spillo. Titta på hur livet är organiserat i djurriket, från början av skapelsen till dess slut, i alla de former som ingår i naturens kretslopp där allt används upprepade gånger till 100% kapacitet.

Alla cykler är helt stängda, med undantag för sakerna människan gör. När människan producerar någonting, ger han det inte tillbaka till naturen i naturlig form, men bara i form av toxiner som förgiftar naturen.

Men, om vi behandlade varandra med kärlek, skulle vi göra världen absolut ren! Kärlek skulle se till att vi inte kräver något överskott för oss själva och då skulle allt normaliseras. Hur annorlunda skulle saker vara från i dag där alla hav är fulla av sopor och radioaktivt avfall.

Det enda vi saknar i vår värld är uppmärksamhet mot varandra och ömsesidigt deltagande i det integrerade systemet, och vi kommer att komma dit ur förtvivlan.

Från den fjärde delen av den dagliga kabbalalektionen 2010-10-24, “Matan Torah”

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.