Låt oss uppnå korrektion före krig

Aktuellt (översatt från VZ): Historien visar att när bankers och industrins kapital slås samman, uppstår världskrig. Vi förstår ännu inte huruvida den globala finanskrisen nödvändigtvis kommer att ge upphov till ett nytt världskrig. Historiker har dock redan varnat oss för denna möjlighet.

Världens politiker tvingas erkänna att de inte vad som är orsaken till den nuvarande krisen. Mänsklighetens huvudsakliga problem är att den inte vet vart den är på väg. Vi börjar förstå att det är nödvändigt att göra ett genombrott i vårt medvetande.

Min kommentar: Slutsatser såsom denna ger mig hopp om att kabbalans förslag kommer att bli hörda. Annars kommer vi att genomlida ett tredje och även ett fjärde världskrig, och bara den lilla bråkdel av mänskligheten som kommer att återstå kommer att nå målet – fästande vid Naturen eller Skaparen.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.