Var är du i mänsklighetens pyramid?

Vi måste försöka att informera människor – särskilt i Amerika, Ryssland och Europa – om det faktum att det finns en lösning på alla våra problem. Varför?

Liksom allt i naturen har mänskligheten strukturen av en pyramid, bestående av de stilla, vegetativa, levande och mänskliga nivåerna. Den mänskliga nivån är på pyramidens topp och påverkar alla nivåer under den. Men att vara ”mänsklig” betyder att förstå skapelsetanken och evolutionsprocessen. Endast denna typ av person påverkar hela mänsklighetspyramiden uppifrån nedåt.

Men även om en sådan persons uppnående och verklighetsuppfattning placerar honom på toppen av pyramiden, drivs pyramiden i sig av dem som är längst ned, på den stilla nivån. De sätter pyramiden i rörelse genom deras reaktion underifrån uppåt (genom att höja MAN). Men dessa människor påverkas bara av lidandet de känner i sina liv, snarare än av en medvetenhet om skapelsens syfte eller framtidsvision.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.