Vilket är rätt sätt att arbeta med kabbalistiska texter?

En fråga jag fick: Varför skriver kabbalister sina böcker på ett sådant sätt att vi inte förstår någonting?

Mitt svar: Det är inte nödvändigt för oss att förstå dessa böcker med våra sinnen. De illustrerar andliga bilder, som ni säkert inte förstår, precis som ett djur som lämnas att beundra en målning eller en konsert och det är olyckligt för att någon sliter bort det från att äta gräs.

Tja, det är samma sak med oss, inget mer krävs av dig! Om du förstår din sanna situation med avseende på ditt andliga tillstånd, och om du önskar dig Ljusets påverkan på dig, kommer nya känslor uppstår inuti dig och en möjlighet för en ny uppfattning uppstår.

Det är så du gör för att stiga upp från den ”rörliga” nivån till den ”mänskliga” nivån. Om vi studerar en kroppslig vetenskap, som är tänkt att bli förstådd, då skulle du ha rätt att harmas över obegripligheten i kabbalistiska texter.

Däremot kommer den kabbalistiska vetenskapen inte in i en person genom sinnet. Snarare utvecklas en ny möjlighet till uppfattning inom dig. Du ska helt enkelt önska att dina studier leder till en sådan känsla som beskrivs, snarare än förståelse. Detta är innebörden av versen: ”Jag har arbetat och funnit”.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.