Skänkande kan uppfylla oss mer än något annat

En fråga jag fick: Jag förstår inte vad som kommer att hända med samhället under sin övergång från viljan att motta till viljan att skänka. Människor kommer inte längre att vara nöjd med pengar eller makt, men de kommer inte ännu veta vad skänkande är. Vad ska knuffa eller motivera människor att göra skänkningshandlingar? Hur ska människor kunna vilja det utan att få någon glädje av denna idé?

Mitt svar: Människor kommer att känna sig uppfyllda eftersom samhället kommer att uppmuntra dem till att skänka. Samhället kommer att respektera och belöna en person för hans skänkande, och detta kommer att uppfylla honom. Målet för vår utveckling är att nå en mellanmänsklig koppling mellan oss där just känslan av denna koppling ger oss bränsle till att skänka och älska.

När allt kommer kring är det som en person verkligen vill ha inte bara pengar på banken, framgång eller makt, utan inre uppfyllelse, eller en viss attityd gentemot honom från samhället. Alla njutningar som är utöver våra väsentliga, fysiska nödvändigheter uppfattas som ogripbar, virtuell uppfyllelse.

Dessutom finns det något som vi tenderar att betrakta mer värdefullt än att uppfyllas av pengar, och det är uppfyllandet vi känner från respekten och erkännandet av samhället. Detta är vad de rika och mäktiga också vill ha, men de kan inte få det, eftersom när de uppnår respekt och erkännande, så är det falskt, uppnått genom mutor.

Det värsta för en människa att uppleva är kritik, förnedring och förakt från samhället och från sina egna barn. Detta är värre än döden själv. Motsatsen till detta är de kvaliteter i respekt, erkännande och uppskattning; dessa ger oss störst uppfyllelse i livet.

Vår uppgift är att främja en allmän opinion som kommer att framtvinga varje person att förändra sig, att gå från att motta från samhället till att skänka till samhället. Alla kommer då att känna belöningen som kommer från möjligheten att ge till samhället.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.