Hur man slutar tänka på sig själv, del 1

Dr. Michael LaitmanHela Israel är ansvariga för varandra (Sanhedrin, 27b, Shavuot 39).

1. Det viktiga är att hålla i minnet att mellan oss (själarna) finns det ett evigt förbindelsesystem. Vi är usprungligen enade, och vi alla är skuldsatta till den andra. Det finns ingen frihet i detta, eftersom vi är ursprungligen sammankopplade och beroende av varandra. Dessutom gäller detta inte bara för Israel, utan för hela världen.

2. Om vi vill gå upp till den andliga graden av Skaparens uppenbarelse, måste vi lära oss förbindelselagen som fungerar i detta nätverk och genomföra den.

3. ”Israel” är en liten grupp som bestämde sig för att lära sig förbindelselagen genom att vara riktade rakt till Skaparen. Namnet ”Yisrael” betyder ”Yashar-El” eller direkt till Skaparen. På Abrahams tid var det en grupp babylonier som lämnade den allmänna utvecklingsuppfattningen genom att separera och ta avstånd från dess ideologiska åsikter.

I dag är det inte nationen Israel, utan en del av mänskligheten (det moderna Babylon) som når samma beslut. I slutändan kommer hela mänskligheten anknyta till detta mål.

4. Huvudregeln i att uppnå Skaparen är villkoret om ömsesidig gruppgaranti (Arvut). Vi måste sannerligen vara överens att möta det genom processen som kallas ”Vi skall göra, och vi skall höra”. Vi kommer att göra allt i vår makt för att göra, och följaktligen kommer vi att ”höra” eller nå garantins tillstånd.

Efter att ha nått detta villkor, avtäcker vi rätt förbindelse mellan oss alla och blir ”som en man med ett hjärta”. Slutligen blir Toran, korrigeringsmetoden för den mänskliga naturen (egoism), uppenbarad för oss.

5. I grunden är Arvut (ömsesidig garanti) en mycket enkel sak: Jag får från gruppens påverkan en så stark känsla av säkerhet och trygghet att jag slutar tänka på mig själv helt. Om jag vore kung, skulle jag ha pengar, helare, och en armé till mitt förfogande, men inget av det skulle ge mig sådan försäkran. Men, tack vare den totala sammankoppling av själar, är en persons begär försäkrad att bli uppfylld och i vila om alla tänker på dess fullbordan.

6. Rikedom och makt är värdelösa här; dessutom har mina kamrater som garanter ingenting att fylla mig med. Och ändå, med den kollektiva tanke och omsorg, öppnar vännerna kanalerna för Ljuset, och det kommer att flöda till mig genom dem.

Min själs begär kommer att känna sig mätt; det kommer att sluta frukta tomhet och kräva uppfyllning, ge mig en möjlighet att höja mig över den och börja skänka till de andra utan att tänka på mig själv. Därför är strävandet efter Skaparen ett nödvändigt villkor, och strävandet efter vänner behövs som ett förhandsvillkor för att uppnå Skaparen.

Från den dagliga kabbalalektionen 2010-10-08, ”Arvut”

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.