Dag: 22 december, 2009

Kabbala är en vetenskap om själen

1I kabbalans visdom studerar vi själen – det sinne som uppenbarar Skaparen.

I själva verket så skapade Skaparen bara detta särskilda sinne, denna särskilda plats, och ingenting förutom det.

Just nu upplever vi också våra liv med samma sinne, men i en dold form. Det är därför vi hänvisar till våra nuvarande liv som vår kropp, detta livet, och denna världen.

Men i verkligheten, skapade Skaparen bara ett begär. Och hela boken Zohar beskriver hur vi kan arbeta med detta begär i syfte att känna igen platsen där vi har valfrihet, där vi kan arbeta och anstränga oss för att uppenbara detta sinne eller detta begär, och sedan uppfatta verkligt liv i det. Detta kommer inte att hända utan vårt deltagande.

Egoismen är vår största fiende

1När vi läser boken Zohar måste vi komma ihåg att ”det finns ingen annan än Han” och Han är god och gör gott. Detta är det enda sättet vi bör närma oss våra liv och allt som händer i världen. Vi måste förstå att det bara finns en kraft bakom allt.

Det finns ingen djävul eller onda andar som försöker fälla oss, dra in oss i helvetet och koka oss på en evig eld.

När Zohar beskriver olika onda väsen, är det för att visa hur en person känner när han uppenbarar de egoistiska krafterna inom sig själv. Han känner sig som om han brinner i helvetet och önskar att undfly kontrollen av dessa fruktansvärda, mörka krafter som styr honom.

Han ser att de hindrar honom från att närma sig Skaparen, men han kan inte bekämpa dem och är tvungen att följa dem.

Dödens ängel kommer till en person och ger honom ett svärd vars spets är insmord med en droppe dödligt gift, och personen lyder, öppnar sin mun och sväljer giftet. Zohar förklarar att dödens ängel är våra egoistiska begär i sin slutliga, grymmaste form. Alla dessa egenskaper är inom oss och de dödar oss. Det finns inget värre än detta tillstånd, även om vi inte inser det.