Dag: 21 december, 2009

Två former av uppfattning

1Närhelst vi börjar att läsa boken Zohar, måste vi anpassa oss så att vi flyter med materialet som har förberetts för oss av de stora författarna till denna bok. De berättar att det enda som skapades, är begäret att njuta. Denna önskan har två möjligheter att uppleva verkligheten (eller förnimma dess Skapare). Den ena är en direkt upplevelse inom begäret, som de kallar ”uppifrån och nedåt”. I den formen kan begäret bara uppfatta vad vi känner just nu, ”inom oss.” En sådan uppfattning kallas ”denna världen”. Den andra formen av uppfattning tar plats ovanför begäret, ”utanför” det. Det är när vi inte uppfyller våra begär, men andras (eller, det som verkar vara andras).

Vi är inte vana vid denna andra sortens uppfattning, eftersom vi inte föddes med den. Den verkar underlig och främmande för oss, och ändå berättar författarna till Zohar, att denna form av uppfattning är den mest naturliga, eftersom den härrör från naturen (Skaparen). Utöver den lilla värld som vi känner inom oss själva, finns det andra enorma världar ”utanför” oss.

Zohar riktar in oss, så att vi kan uppnå denna ytterligare verklighetsuppfattning utanför våra kroppar. Av detta skälet, om vi vill se vad Zohar talar om, måste vi anpassa oss till att uppfatta den verklighet som råder ”utanför” oss, snarare än ”inom oss.”

Denna bok beskriver många saker som framstår som fenomen i denna världen, likaså magiska varelser som änglar, andar eller rum. Men oavsett hur realistiska eller övernaturliga dessa saker kan förefaller oss, talar Zohar alltid om formen för uppfattning ”inom” oss. Därför, om vi vill förstå vad Zohar vill säga oss, eller snarare, vad den vill uppenbara inom oss, måste vi rikta in oss åt samma håll – i stället för att sträva efter självtillfredsställelse, måste vi sträva efter att känna verkligheten ”utanför” oss.