Dag: 12 december, 2009

Alla är sammankopplade

1Vi inser inte hur sammanlänkare vi är. Vi är sammanlänkade med varandra till en kropp, med tusentals olika länkar: i längtan, avsikt, tankar och ansträngning. I allt!

Ett helt system karaktäriseras av det faktum att, om du förändrar någon av dess beståndsdelar, så förändras det helt och hållet. Det kan inte vara på något annat sätt, annars skulle systemet inte vara ett helt system.

Att vara global innebär att vara förbunden åt alla håll, i alla egenskaper, i allting. På grund av denna koppling innefattar varje person alla i sig själv. Jag är jag och andra är i mig, och han är han och andra är i honom. På samma sätt är det också med alla andra.

Men vi korrigerar inte systemet självt; vi uppenbarar bara den förbindelse som redan finns i den Oändliga världen. Det kallas för korrigering av brytningen, vilken bara känns i förhållande till oss själva. Det är korrigering av vår vision och vår uppfattning. Om vi korrigerar förbindelsen och börjar att förstå systemet så uppenbarar vi att det inte finns några individuella beståndsdelar.

När vi kommer närmare Oändligheten erfar vi att det inte finns några individer, det finns bara en helhet.  Allt är så sammanflätat att det är omöjligt att separera en från en annan.