Dag: 9 augusti, 2009

Stanley Fischer: Israel fick knappt en skråma av den globala bank och kreditkrisen

Aktuellt (från Matzav):Fischer: Israel en av världens säkraste platser för investerare” ”Israel fick knappt en skråma av den globala bank och kreditkrisen” … I en exklusiv intervju i Israels centralbanks högkvarter i Jerusalem, sade chefen för Israels centralbank att framsynthet och ”lite tur” inte bara hade hjälpt den lilla nationen i Mellanöstern att undvika kreditkrisen, utan även att stabilisera och därefter styrka den egna valutan i processen.

Min kommentar: Han kan ha rätt, men som ordspråket säger: natten är fortfarande ung.

Vad påverkar egentligen jordens klimat?

I nyheterna (från arxiv.org): ”Prövandet av sambandet mellan markbundna klimatförändringar och galaktiska spiralformade strukturer” Vi konfronterar tidigare förslag om en nära koppling mellan markbundna klimatförändringar och solens transitering av spiralarmar på sin väg genom Vintergatan. Vi använder ny information om spiralstrukturer vilka bygger på CO-data och som inte gör förenklande antaganden om symmetri och cirkulär rotation.

Vid jämförandet av tiderna för dessa transiteringar med förändringarna i klimatet på jorden, inte bara försvinner de påstådda sambanden, utan vi ser också att de inte kan återuppväckas av någon rimlig modells hastighet.

Min kommentar: Alla förändringar som sker i naturen påverkas främst av människans beteende, eller snarare, av människans tankar och önskningar. Problemet är att denna påverkan är dold för oss, och därför fokuserar vi felaktigt på, och mäter den yttre påverkan, till exempel gasutsläpp och föroreningar från fast avfall.

Men även om föroreningarna på jorden verkar enorma, är dess inverkan på klimatförändringen faktiskt försumbar. Den största inverkan kommer från våra egoistiska tankar!

Själen är evig

Tre frågor jag fått från min student i Brasilien om splittringen av den gemensamma själen:

Fråga: I boken Kabbalah Revealed står det att endast 600 000 själar har skapats, och de blev uppdelade på grund av egoismen. Är resultatet av uppdelningen också att betrakta som en själ, dvs en enda andlig enhet?

Mitt svar: Själarna delas inte upp eller sätts samman, utan varje själ genomgår sin egen individuella korrigering.

Fråga: Vad händer med de själar som har löst frågan om egoismen: dör de ut och slutar att existera helt och hållet?

Mitt svar: Själarna stiger bara ned till samma nivå som vår värld, och klättrar sedan tillbaka upp på med hjälp av egna ansträngningar. Deras väsen är evigt.

Fråga: Kan en själ släckas ut?

Mitt svar: Ingenting i den andliga världen kan förstöras – allt är evigt där. Saker bara ändrar sin form.