Själen är evig

Tre frågor jag fått från min student i Brasilien om splittringen av den gemensamma själen:

Fråga: I boken Kabbalah Revealed står det att endast 600 000 själar har skapats, och de blev uppdelade på grund av egoismen. Är resultatet av uppdelningen också att betrakta som en själ, dvs en enda andlig enhet?

Mitt svar: Själarna delas inte upp eller sätts samman, utan varje själ genomgår sin egen individuella korrigering.

Fråga: Vad händer med de själar som har löst frågan om egoismen: dör de ut och slutar att existera helt och hållet?

Mitt svar: Själarna stiger bara ned till samma nivå som vår värld, och klättrar sedan tillbaka upp på med hjälp av egna ansträngningar. Deras väsen är evigt.

Fråga: Kan en själ släckas ut?

Mitt svar: Ingenting i den andliga världen kan förstöras – allt är evigt där. Saker bara ändrar sin form.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.