Månad: juni 2015

Det märkliga givandet till sig själv

Dr. Michael Laitman

Fråga: Varför kallas arbetet med att tillgodose andras önskemål för ”avsikt”?

Svar: Det kallas intention på grund av att jag använde mig själv, allt jag har, för att tillgodose andras vilja.

Jag kan bara jobba med begären. Det finns ett arbete som kallas för att förbereda kelim: det är givande för givandets skull, nivån bina. Det finns även ett direkt andligt arbete, aatt ta emot för att ge.

Men jag jobbar alltid med begäret. Om jag jobbar med mina begär kallas detta ”för att ta emot”, men om jag arbetar med andras begär kallad det ”för att ge”.

I båda fallen utförs arbetet med begären och avsikten visar för vems skull jag gör det: för att få eller för att ge. Avsikten är min plan. Avsikten för att ge innebär att jag arbetar med den andras begär ovan mitt eget, och att jag använder all min förmåga för att hjälpa honom och tillgodose hans önskemål.

Men i grund och botten är hans begär mina. Det är som om man hällt någon form av damm i mina ögon som omöjliggör det för mig att se att de är mina och att allt det här är jag själv. Så jag arbetar med att försöka tillfredsställa dessa viljor, som till synes är främmande för mig, men i själva verket hör allt detta till mig. Så varför var jag tvungen att jobba för en så konstig form av givandets skull? För att jag skulle behöva skapa en relation med en annan och känna Skaparen genom honom.

[130887]
Från förberedelsen för den dagliga kabbalalektionen 20140324

Full tillgång till livets program

Dr. Michael LaitmanFråga: Existerar ”profetiska” drömmar?

Svar: Det finns folk som kan förutse framtiden. De träder in i en speciell form av trance, likt sömn, och kan se vad som inträffar i framtiden. I riktiga livet är dessa stadier ännu ej uppfyllda, men de kan vara synliga i ett drömtillstånd.

Kommentar: Det visar sig att några drömmar triggas genom tidigare erfarenheter som finns kvar i en person och vissa drömmar avslöjar framtiden, som om vi vore kapabla att nå kontakt med ett högre flöde av information.

Svar: Ja detta är möjligt, på grund av att var och en av oss har ett program med allt som kommer hända en innan ens liv är slut, och kanske efteråt. Och om en person innehar särskilda möjligheter som låter honom se in i framtiden, då kan han förutse den.

Det har funnits siare likt detta genom historien. I alla tider har människor använt dem, men till slut blev de vanligtvis dödade för att ha förutspått ovälkomna händelser. Det är ingen slump att framtiden är dold från oss. Det är bättre för oss att inte veta vad som ska hända och i stället försöka bygga en framtid åt oss själva genom att tänka att det är upp till oss.

Djur planerar inte för framtiden, utom samlar instinktivt föda till vintern. De gör det inte medvetet utan instinktivt. Och om en person visste sin framtid, skulle han ta livet av sig på grund av att hans liv skulle förlora all mening. Därav har naturen inte gett oss möjligheten att se framtiden.

Dock har vi, enligt visdomen Kabbala, möjlighet att förbättra vår framtid. Vi kan höja oss över vårt programmerade öde om vi kan stiga till nivån där detta program om framtiden är skrivet och träda in i den datorn, den rätta mappen och omprogrammera hela vårt liv på nytt.

Vi själva kommer att kunna planera kommande steg och ändra alla stadier vi går igenom, utom det sista steget. Det slutliga stadiet hänvisar till en högre nivå, som vi nu är oförmögna att nå.

Visdomen kabbala förklarar att detta är det bästa och perfekta tillståndet. Och om vi vill avancera mot det genom en god väg, måste vi studera det och därigenom gradvis förstå hur vi kan uppfylla denna ljusa framtid på varje nivå av vår utveckling.

Med början idag kan jag dra fragment av en god framtid till mig själv och omedelbart förverkliga dem i mitt liv. Detta är syftet med visdomen kabbala som lär oss hur vi ska realisera vår goda framtid.

[152333]

Om vi inte lägger oss i

Dr. Michael LaitmanKabbalistiska källor relevanta till vår era ser det nu som en inledning av kriget mellan Gog och Magog. Om Ishmael, som är symbol för dagens Araber, sägs det: Och han kommer att vara som en vild åsna; hans hand kommer att vila på alla och allas händer på honom, och han kommer att vistas bland alla sina bröder. Inom visdomen Kabbala är dagens strömningar exakt och klart definierade.

Dessutom  är varje steg förklarat i Kabbalisternas skrifter utifrån vad som kommer att hända om vi inte lägger oss i och gör situationen ”sötare”. Genom korrekta handlingar kan vi dramatiskt ändra situationen till det motsatta.

Om inte, kan vi vänta oss enorma, farliga och fruktansvärda krig mellan Ryssland, Kina, Europa, Amerika och de Arabiska nationerna. Och naturligtvis kommer Israel att befinna sig i mitten.

Men samtidigt kommer denna plats vara den säkraste. Så vi inbjuder alla våra judiska bröder från Frankrike att komma till oss. Vi tar emot dem med öppna armar och tillsammans kommer vi att utföra korrektionen.

[151863]

Från KABTV “Likt en bunt av vass” 20150115

Smaka en droppe Ljus och dö

Dr. Michael Laitman

Midrash Sefer, Efter döden, “Det heliga arbetet på Yom Kippur”

För att bli värdiga att komma in i det heligaste heliga var översteprästen tvungen att först rena sig genom att fjärma sig från alla materiella begär.

De flesta överstepräster som tjänade vid templet köpte sin roll genom mutor. De kunde aldrig uppnå den andliga nivå som var nödvändig för att komma in i det heligaste heliga, därmed var mötet med den gudomliga uppenbarelse som ägde rum där dödlig för dem.

Den nedgång som ägde rum under det andra templets tid är det vi kallar kärlens sönderfall.

Det övre Ljusets närvaro, av egenskaperna av kärlek och givande, kom i kontakt med egenskapen av att ta emot för sin egen skull och då skedde förstörelsen. Ljuset försvann och begäret som ville ha Ljuset ville det egoistiskt (om än omedvetet), kunde inte stå inför det, och översteprästen skulle dö. De brukade dra ut honom ur det heligaste heliga med ett rep bundet vid hans fötter eftersom det var förbjudet för andra att gå in i det heligaste heliga.

Men han brydde sig inte så länge han kunde känna den sötman för blott ett ögonblick. Man kan inte motstå njutningen av Ljuset för utan det är ens liv värdelöst! Han öppnar sin mun och tar emot droppen gift, som i själva verket är en droppe Ljus. Men för honom, egoisten, är det en droppe gift som dödar.

Detta händer även oss i vår värld, när någon offrar sitt liv för en droppe njutning. Även om personen dör vill han bara känna njutningen. Så är vi skapta, ett hjärta och en hjärna, njutning och medvetande. Om njutningen är större än medvetandet fungerar inte medvetandet och man tappar helt enkelt förståndet.

Därför kunde inte översteprästen begränsa sig från att uppnå njutningen, och därför dog han. Om han hade köpt sin position för pengar och inte uppnått den genom egen ansträngning innebar det att han saknade en masach (skärm), instrumentet för att ta emot Ljuset för att ge. Men om han ansträngt sig istället för att betala för sin position, hade han utfört sitt andliga arbete och stigit till den nivån och anslutit till det övre Ljuset.

Nu efter förstörelsen av det andra templet, när vi fallit hela vägen ner till vår värld, kan det bara finnas en väg upp. Om man inte är värdig att stiga till nästa nivå kommer man inte att göra det.

Men under tiden för det första och det andra templet var det möjligt att vidröra Ljuset eftersom nedstigandet skedde ovanifrån ner. Men i vårt fall å andra sidan, under uppstigandet nerifrån upp, är det förbjudet att stiga till den övre nivån om vi inte är redo för det.

Därför kan den kabbalistiska visdomen visas för alla idag. Folk kommer ändå inte att veta någonting förrän de uppnår andlig insikt.
[144209]
Från KabTV “Den eviga bokens hemligheter” 20141203