Månad: februari 2015

Omkopplaren av min världsbild

Laitman_131Fråga: Vad är, enligt din åsikt, den svåraste punkten för uppstigning till uppenbarelsen av den övre världen för en kabbalistisk nybörjare?

Svar: Den största utmaningen, skulle jag vilja säga, är det revolutionerande i att förstå mig själv och världen, som händer i mig när jag inser att hela skillnaden mellan den här världen och den övre världen bara finns i min uppfattning, min inställning till världen:
När jag relaterar naturligt till det, egoistiskt, eftersom jag föddes sådan, kallas den värld jag uppfattar för “DEN HÄR VÄRLDEN.”

Och då alla människor uppfattar den på det viset, kallar vi den “VÅR VÄRLD.”
När jag behandlar världen som att den och jag är samma sak, med kärlek och givande, så kallas i det fallet den värld jag uppfattar och känner för ”övre”, “andlig” och “framtiden”, med hänsyn till min tidigare uppfattning i det förflutna.

Att förstå att, det bara är att “vrida på uppfattningens omkopplare”, och den finns inom dig: ”begär och tankar för min egen skull” är “den här världen” och “begär och tankar för andras skull” är “den övre världen”, anser jag vara det svåraste i en människas liv.

Det är otänkbart att föreställa sig detta och att känna det så det blir “ditt”, det är så svårt att det tar många år och enligt mina observationer, tiotals år!

Vi kan enkelt och naturligt föreställa oss “en annan värld” som existerar utanför vår värld, universum, eller bortom vårt livs gränser, efter döden. Det är naturligt att tänka sig det som Jorden, eller i form av andra varelser och bilder, men inte att det som enligt min uppfattning visar sig som saker och människor omkring mig, är mina delar, delar av mig själv.

Vi kan inte acceptera detta även om vi upprepade gånger hört och läst att skillnaden mellan världarna finns i vår inställning till omgivningen: riktad mot mig själv – jag känner den här världen, vänd bort från mig själv – jag känner den övre världen.

Vi är så vana vid, rotad i känslan av omvärlden som en fast, oföränderlig verklighet, att vi inte kan föreställa oss att allt beror på vår inställning till den.

Kabbala säger att jag uppfattar världen inom mig och att den inte existerar utanför mig. Därför “räknade jag ut” att jag måste förändra mig själv. Att ändra mig själv betyder inte att förändra mina begär och kvaliteter utan min inställning gentemot världen, min intention, hur jag kan använda den, som är att antingen använda mig själv och omgivningen gentemot mig själv (för min skull) eller bort från mig själv (för andras skull).

Det tog lång tid att göra den här förändringen i mig själv. Men när du känner att det existerar, jobbar du med det, att ändra från till mig själv till bort från mig själv blir det enda viktiga i livet. Det verkligt andliga arbetet börjar här: självanalys och verkan av korrigering.

I dag sker den här revolutionen i medvetandet i hela världen; alla kommer att känna denna ”omkopplare” inom sig och eftersom denna insikt kommer till massorna, kommer det att gå relativt lätt för varje person.

[61124]