Hjälp som vi söker i fördoldhet!

Dr. Michael LaitmanFråga: Vilken sorts hjälp måste sökas under fördoldhet?

Svar: Om det slutgiltiga målet är vidhäftning, adhesion, som är möjligt enbart genom likhet i form, då är det bra att mörker avslöjas för mig nu. Hela mitt ego, allt begär att ta emot, är taget ifrån mig och den egoistiska njutningen från en av dess delar. Nu är det från denna del som jag kan utföra någon form av altruistisk rörelse som riktas mot givande, närhet med Skaparen.

Det följer att fördoldhet kommer specifikt för att göra det möjligt för mig att utföra något, att ta ett steg framåt, att avgöra vilken form jag vill vara i. Självklart måste jag arbeta med ljuset som omformar, så att jag kan använda det som ett medel som jag alltid har tillgång till, som ett fordon som färdas i den riktning jag vill. Om min förfrågan är för rätt sak, då kommer ljuset att uppfylla det helt, både kvantitativt och kvalitativt, det vill säga att ljuset gör allt jag vill.

Fråga: Hur uttrycker sig mitt oberoende vid tiden av fördoldhet?

Svar: Mitt oberoende i tillståndet av fördoldhet är att agera i en grupp med disseminering i syfte att förenas med vännerna så starkt som möjligt, och detta avgörs av tidigare förberedelse. Jag vet inte vilken form som är rätt för mig. Jag vet bara att jag vill nå kontakt med den högre kraften tillsammans med vännerna och gruppen för att känna att jag ger glädje åt Skaparen. Jag vill uppleva glädjen från Hans sida; detta är att avslöja.

Och detta inte för att göra mig själv lycklig utan för att upptäcka närhet med Skaparen bortom fördoldheten. Detta kommer att kallas min framtid ”partzufs huvud”, det vill säga början på själen.

Fråga: Hur är en förfrågan i ett tillstånd av fördoldhet annorlunda, och i allmänhet alla tillstånd ur vilka jag ber om kraft?

Svar: I ett tillstånd av nedgång frågar jag efter kraften som tillåter mitt sinne och hjärta att rättfärdiga Skaparen. I varje tillstånd söker vi klargörande av vidhäftning, så att jag kan få tecken, klara förnimmelser, för att kunna veta vilka intryck, begär, och tankar som ger mig kontakt med Skaparen, fäster mig vid honom; där jag omfamnar honom och han omfamnar mig.

Andlig vidhäftning är som vidhäftning i fysiska kroppar där det är utsprång och inbuktningar, givande och tagande, som matchar varandra. Vad som är unikt med andligt vidhäftande är att jag i varje begär både tar och ger. Alla de begär som ger skjuter ifrån, och de mottagande drar in. Det är så vi får en absolut kontakt och delar en känsla.

Jag söker total vidhäftning och vill att min partner känner njutning från mig. Han är god och generös och jag vill vara som Han. Det är mitt mål.

[135340]

Från förberedelsen till den dagliga kabbalalektionen, 2014.05.18
videoikon MP4 | ljudikon MP3