Att välja en bättre miljö varje dag

Fråga: Vad betyder det att välja vännerna?

Svar: Att välja vännerna betyder att jag behöver göra allt jag kan så att jag kan komma nära dem vid varje givet tillfälle. Att välja betyder inte att jag väljer vem jag gillar bäst och det är allt. Det har sagts: “Den som väljer en bättre miljö varje gång”, för att fortsätta röra sig framåt.

Vi tittar inte på de fysiska kropparna i det andliga arbetet utan bara på det inre, och så ändras en person varje dag och varje dag är han en ny person. Det verkar som att jag väljer en ny vän varje dag, ett nytt samhälle, för att allt ändras från ett tillfälle till nästa.

En dag gäller en ändring, så avancerar jag konstant genom att jobba med vännerna, medan jag fördjupar förbindelsen mellan oss, vilket betyder att jag väljer starkare vänner och en bättre miljö varje gång. Ingenting ändras fysiskt, och jag ser samma ansikten runt mig, men deras inre förnyas konstant, och jag växer starkare på grund av alla förändringar som vi båda går igenom.

Det kan förefalla att det är positiva och negativa ändringar varje gång. Mestadels känner jag respektlöshet eftersom min onda lust fortsätter verka och konstant förnyas. Så varje gång känner jag ännu en bortstötning som är starkare än förut och det verkar som att vännerna inte är värdiga och att de har många brister. Jag slutar att respektera dem automatiskt, och då måste jag sporra mig själv för att älska dem på nytt varje gång.

[122674]

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.12.10, Rabashs skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3