En lång väg till den första andliga nivån

Dr. Michael LaitmanFråga: Du har sagt många gånger att hat, avund och ära hjälper vänner i en grupp att avancera mot förening.

Svar: Om vänner i en grupp strävar efter förening och börjar känna alla möjliga störningar mellan sig, avund, hat, motstridigheter, måste de förstå att allt är givet till dem från Skaparen medvetet, för att de ska lägga till ytterligare krafter, sträva efter förening, vilket de måste ha för att nå första nivån.

Därför, när vi rör oss framåt, så får vi alltid störningar på grund av att vår kapacitet inte räcker för att stiga uppåt. Jag reser mig lite, men det räcker inte och jag kastas ner. Återigen reser jag mig lite och kastas ner, men efter detta kopplas alla dessa små störningar samman.

Vi kan inte nå den första nivån i ett språng. Anta att jag befinner mig på nivå 0 och att jag måste stiga till den första nivån, hur ska jag då gå till väga? Skaparen splittrar denna nivå i en mångfald tillstånd där jag går upp och ner, upp och ner.

A Long Way To The First Spiritual Level
Jag kan inte stiga över en viss nivå, och jag höjs upp, men inte på ett meningsfullt sätt.

Men efter det skapas en förbindelse av summan av alla mina tidigare tillstånd, som krävs för att stiga upp till den första nivån.

Därför verkar det som att samma sak händer hela tiden, det kan till och med vara mycket värre än det tidigare var, men i själva verket kopplas allt samman i en summa. Som det sägs, mynt för mynt ackumuleras i en stor summa, tills alla mynt är samlade i en skatt, som avslöjas samtidigt.

Därför är tålamod en viktig del av vår väg. Och den vars arrogans talar från sin hals blir lämnad med sina egna intressen; inget kommer att hända för honom. Huvudsaken är att tålmodigt anpassa sig själv.

Varje tillstånd vi går igenom, varje kongress, lektion, workshop, varje gång vi disseminerar, och så vidare, lagras allt. Dessa aktiviteter försvinner inte; de skrivs in i din ”bankbok”, som visar för dig hur mycket du har kvar till den första nivån.

Och efter att den uppnåtts blir allt klart och man går framåt med öppna ögon. Men den första nivån är den svåraste, därför kallas den ”uttåget ur Egypten”. Resten av nivåerna är inte heller enkla, men vi går igenom dem med förståelse, medvetet, med riktig rörelse, medan denna nivå 0 är fullständigt avstängd från oss.

[120257]

Från kongressen i Bulgarien, ”Den nya världens gryning”, dag 2, 2013.11.12, lektion 4
videoikon WMV | ljudikon MP3