Månad: oktober 2011

Kärleken till vänner är vår gemensamma skatt

Dr. Michael LaitmanDet tar lång tid att börja se klart, och att upptäcka att om man kan samla in alla krafter som finns i vännerna och koppla dem till sig själv, så kommer detta att bli ens andliga kärl, sinnesorganet för att känna det andliga med vilket man kan känna och förstå livets kärna som finns ovan den fysiska kroppen och som existerar inuti själen. Då kommer man att förstå principen ”älska din vän som dig själv”, som helt och hållet är inriktad på detta högre mål. Man kommer inse att ens vänner, med sina begär och sin aspiration för andligheten, för att nå syftet med skapelsen, i grund och botten är delar av ens egen själ.

Alla känner att vännens aspiration mot det andliga målet utgör organen i ens andliga kropp. Det är anledningen till att man förstår att kärlek till vänner är en förbindelse med deras andliga strävan, från vilken var och en av oss bildar själens kärl.

När alla uppnår ”kärlek till vänner”, samlar in allas viljor att uppnå målet, uppenbaras den egna själen; vi förenar alla dessa själar. Därmed framträder en ömsesidig och förtroendefull relation som ger alla det de andra har. Trots allt är ju var och en inkluderade i alla andra!

Det finns en skillnad mellan den ursprungliga punkt från vilken jag började, min själs rot, och resten av begäret som jag får från vännerna. Men både den förra och den senare är min själs krafter. Detsamma gäller för de andra vännerna: Alla har samma krafter. Den enda skillnaden är att alla relaterar till de andra från sin rots position, sin begynnelsepunkt.

Det visar sig att vi har ett gemensamt kärl (begär), ett nätverk kopplar oss samman, med vilket vi uppnår det eftertraktade målet: kärlek till vänner som kopplar alla samman. Därmed uppenbarar vi ömsesidiga förbindelser, en strävan som kallas ömsesidigt givande, och den generella kraft som kallas Skaparen. Detta är vårt livs essens och meningen med skapelsen.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen, 2011.10.27, Rabashs skrifter
videoikon WMVljudikon MP3

Hemligheten med att förhindra katastofer

Dr. Michael LaitmanNär vi läser om katastroferna som händer oss i tidningarna, så som att en person faller från femte våningen, eller att en gastank exploderar i någons hus, läser vi inte om lagarna som människorna inte följt, utan om deras konsekvenser. Man lyckas då inte förstå varifrån alltihop kommer.

Forskare lär ut att fallet från femte våningen sker enligt gravitationslagen, och därutöver att kraften vid fallet är tillräcklig för att döda en person. När du sätter något brännbart bredvid en gastank kan den explodera p.g.a. att den innehåller en speciell gas, ett särskilt system, osv. Med andra ord, om vi studerar dessa lagar kommer vi att kunna undvika katastrofer.

Så vad är det tidningarna skriver om? De skriver om konsekvenserna från min brist på förståelse om naturens lagar. Människorna behöver utbildning. Sedan kommer allt gå bra. Vi  kommer inte bara att sluta hoppa från femte våningen, röra oisolerade elkablar, eller få gastankar att explodera. Jag kommer att se hur jag orsakar orkaner, tsunamis, och så vidare. Jag kommer sluta hugga ner träd bara för att göra mig totalt onödiga leksaker, och jag kommer sluta förstöra korallrev som är nödvändiga för oceanernas mikroflora.

Om du förklarar för alla att vi måste vara i balans med naturen, istället för att gå emot dess lagar, och att detta är enda sättet för oss att vinna, så blir du en praktisk del av utbildningen av massorna.

Du möter världen

Dr. Michael LaitmanDu möter världen, och nu hänger allt på dig, hur du relaterar till den: Drar du den till dig själv, eller vill ge den allt och koppla den till dig själv så att du gör den gott? Du avgör allt, och allt ljus, kraften från kontakten, hängivelsen, och allt klargörande, menandes all form av givande, kan strömma genom dig .

Precis som att behandla någon som är sjuk, så måste man först klargöra vad för slags sjukdom det är, vilken typ av behandling som krävs. När medicinen till slut fungerar, så kollar du så att patienten har tillfrisknat fullt och är i perfekt kondition.

Antingen använder du alla för ditt eget bästa, genom att ta fördel av lögnen vi lever i nu, eller så försöker du nu, oavsett vad, att ge till alla oavsett omständigheter eller förutsättningar. Om du ger till andra, så kallas du ”israel”, som kommer från det hebreiska ”li rosh” (jag är huvudet), med innebörden den som avgör allt och bryr sig om andra.

Det finns inget annat än intentionen. Allt stannar som det är: du,dina begär, och denna värld. Det enda som kan ändras är din intention mot omvärlden, och då ser du den annorlunda. Om du för den närmare dig, genom kärlek, kommer du och omvärlden att stråla samman till en enda helhet. Du kommer att se det med dina egna ögon.

Du kommer att se att de stilla, vegetativa, animala och talande nivåerna i naturen är ett slutet system. De stilla, vegetativa och animala delarna är änglar, och människorna är själarna. Detta är bilden som uppenbarar sig som det övre ljuset styre. Du frågar, kräver, klargör, och försöker utföra det, och sen kommer ljuset och uppfyller denna kontakt.

Från den dagliga kabbalalektionen 2011.10.18, första delen, Rabashs skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3

Den arktiska isen smälter om tio år

I nyheterna (Från The Norway Post): ”Den arktiska havsisen smälter mycket snabbare och mer dramatiskt än vad som tidigare uppskattats, enligt ny forskning av Norwegian Polar Institute (NPI).

”Detta innebär att Norra ishavet kan komma att vara isfritt sommartid om tio år, och alltså inte om mellan 50 till 100 år som tidigare uppskattats.

Mätningar gjorda av NPI med hjälp av förankrade hydrofoner påvisar en dramatisk minskning av andelen uppbyggd havsis jämfört med 1990-talet.

”Forskare vid NPI menar att en ökad flukuation i havsvattnets värmenivåer kan ha en viktig betydelse i uttunningen av den tjocka isen. Med den tjockaste isen nästan helt borta och med MY värden som visar på en istjockhet typisk för förstaårs havsis närmar vi oss en situation i vilken gynnande förhållanden skulle kunna smälta det mesta av Norra ishavets istäcke under en sommar.”

Håll med och det kommer att avslöjas

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur kan jag personligen påverka processen av framträdandet av världarna?

Svar: Du befinner dig redan i världen av evighet, och du behöver bara upptäcka dig själv i den. Vi existerar allihopa inuti cirkeln av världen av evigheten – allihopa! Vi existerar automatiskt i detta system i ett idealistisk tillstånd. Precis nu befinner vi oss också i världen av evighet i ett fullständigt korrigerat tillstånd, men inte i relation till oss. Denna nivå av absolut givande, kärlek, och full interaktion med människor och personer som är totalt motsatta oss.

Det avslöjas gradvis för oss upp till den nivå vi är kapabla att tolerera det. Det är den mest motstötande, hatiska, och vidriga nivå som jag kan föreställa mig. Och det är varför det avslöjas för mig till den grad som jag potentiellt går med på det i förväg.

I Baal haSulams ”Fred i världen”, ”Friheten”, så väl som andra artiklar som vi studerar, står det att vi är ihopsatta som hjul i en och samma mekanism, där vi alla är fastlåsta i varandra, sammanlänkade på ett idealiskt vis. Vi är så tätt ihopsatta att den minsta av rörelser på ett av hjulet får hela systemet att röra på sig. Alla är beroende av varandra, och alla måste röra sig harmoniskt.

Agree With It And It Will Be Revealed1
Vi är alla så olika, och vi existerar i denna bild (se boxen i diagrammet nedanför). Denna bild kan vara två- eller tredimensionell, den kan vara vad som helst. Inuti är vi lika tätt länkade som i en Rubiks Kub: Var och en av oss består av 613 begär, tillsammans med alla andra, där varje individ också består av 613 begär. Med andra ord ,vi är totalt ”ihopsatta med varandra”.

Agree With It And It Will Be Revealed2

Men tacksamt nog har denna bild inte avslöjats för oss för vi är oförmögna att kunna tolerera det. Men likväl existerar vi i den, och vi utför automatiskt alla våra handlingar, inklusive de nuvarande. Och alla dessa handlingar är rättfärdiga. I själva verket är allt vi gör att ge till varandra. Men vi ser det inte. Istället ser vi en motsatt bild, den vi vill se.

Kabbala får oss att gradvis avslöja vår ideala status så att den bilden börjar att leva inuti mig, så att jag vill att den ska leva i mig. Och då avslöjas den.

Det finns ingenting nytt i världen. Bara en nivå som från början skapades av Skaparen och där du existerar från första början börjar uppenbara sig. Detta är anledningen till att hela vår visdom handlar om att uppenbara skaparen, hela detta system, och inget mer än det. Allt som krävs av oss är att vilja få det som existerar att avslöja sig. Men vi måste ändra oss själva så att vi håller med om denna bild för att vilja ha den och för att uppenbara den. Detta är vårt jobb.

En elak chef eller en kärleksfull far

Dr. Michael LaitmanFråga: När kommer jag till slut förstå att Skaparen inte är en elak chef, utan en kärleksfull far?

Svar: När du en gång avslöjat honom. Tills dess kommer du alltid ha klagomål på Skaparen; du kommer svära och förbanna honom, kanske automatiskt eller i tystnad i ditt hjärta  för att du fruktar honom. Att vara allvarlig kommer heller inte vara till nytta. Du måste verkligen tänka på vad som talar till dig utan att vara rädd för någonting. Det som betyder mest för Skaparen och hela systemet är att du förstår det och dig själv, för dig själv närmare det och träder in i det.

För närvarande är hela världen på väg att komma närmare det. Detta är känslan av vår kris; en känsla av att vi är på tröskeln till detta system. Och detta är varför vi måste lära oss dess kvaliteter så bra som möjligt, försöka utvärdera hur evigt och perfekt det är, hur åtråvärda eller mindre åtråvärda de är, vilket i själva verket är samma sak. Och jämföra dig själv mot det så mycket  som möjligt.

Detta kommer att leda till manifestationen av dess ljus, det påverkar oss inombords. Och då kommer vi verkligen få tillgång att träda in i det.

Zohar är till för hela mänskligheten

Dr. Michael Laitman with studentsFråga: Vad är det utmärkande med boken Zohar i den globala integrerade utbildningen? Är Zohars uppenbarelse i vår generation ett botemedel mot en kris, eller påskyndar den processen? Vad föregår den?

Svar: Först och främst, det är verkligen viktigt för oss att vi läser Zohar i en halvtimme per dag under våra dagliga lektioner. Så var det under studierna med Rabash, vilket är anledningen till att vi behåller samma ”dos”. Förutom att vi läser på morgontimmarna,  istället, vilket gör det ännu mer effektivt.

Vi förbereder även en bok som vi kallar för Zohar för alla, avsedd för de som vill förenas med oss, som förstår att vi genom att läsa denna bok drar Ljuset som förenar oss, och bara under detta ljus kan vi uppnå riktig förening mellan oss.

Det är anledningen till att vi alla måste läsa denna bok. Trots allt talar Zohar enbart om våra korrigerade kontakter, om våra korrekta inre system i hela mänskligheten, i vilken vi kommer att förenas i tanke och känsla, uppnå ett mål, en tanke, och därefter upptäcka oss på nivån för människan, likt Skaparen, den övre världen, det högre livet.

Det är därför jag är så övertygad om att våra ansträngningar med att förbereda Zohar för alla inte kommer att vara i onödan, att en tid kommer att komma då den kommer att bli läst av och använd av massorna. Precis som vi läser Zohar idag, kommer denna bok en dag att läsas av externa människor på olika sätt som t.ex på internet eller de sociala siterna. Zohar är verkligen källan till allt ljus som återvänder som för oss tillbaka till det goda, och det kan dras på olika nivåer. Och att återvända till godhetens källa innebär återvändandet till godhetens källa och tillståndet före splittringen, nämligen till nivån av förening mellan oss.

Från den andra delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.10.11, Zohar

Att ta pulsen på världen

Dr. Michael LaitmanFråga: Sociala protester sprider sig runt jorden. Hur ska vi agera under dessa förhållanden?

Svar: Vi måste ge de som protesterar material som förklarar vad som egentligen händer i världen och varför den vaknar upp. Detta material måste hänvisa de som läser det till vår webbplats, där de hittar mer detaljerad information angående de nuvarande problemen och deras lösning.

Vi skapar inga revolutioner. Tvärtom, vi vill att allt ska gå fredligt till, genom inre arbete, genom inre förändringar. Det är bra att demonstranterna skriker på gatorna, men sen bör de inse att allt hänger på inre korrektion.

Våra vänner bör ta del i demonstrationerna, dela ut flyers, och vara bland demonstranterna, för att känna av dem, och för att förstå vad det är de vill ha, att absorbera deras begär. De behöver vara närmare dem – det kommer att underlätta att förbereda bättre material med vårt budskap. De behöver inte ropa med dem eller följa med i några upplopp. De ska bara leta efter rätt sätt att möta folket på deras nivå och sedan förklara för dem att korrektion bara kan uppnås genom kontakt med varandra, genom ömsesidigt ansvar.

Eftersläpande guidning

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur förklarar vi vår  syn på krisen och den rättvisa fördelningen till massorna? När allt kommer omkring så anser de det vara en utopi.

Svar:Vi kommer inte att behöva vänta länge. Människor som förstår sig på ekonomi och den internationella situationen är djupt oroade över vad som pågår för tillfället. De skakar inombords när de ser vad som händer. Om en vanlig person skulle befinna sig i det läget, skulle det ändra hans sätt att tänka.

Vi närmar oss en hopplös situation. Två kriser, en ekonomisk och en ekologisk, för oss in i en fälla. I denna riktning lämnar de övre makterna oss inte någon frihet att välja. En person med en punkt i hjärtat förs till visdomen kabbala genom lidande, och först därefter börjar han att välja. Å andra sidan drivs massorna alltid av katastrofer.

Och det är därför allting hänger på dig. Katastrofer kommer att avlösa varandra, men så fort du börjat inse vad som anförtrotts dig, kommer vi att börja nå balans med naturen. Och då kommer ekologin att överraska dig glatt eftersom du kommer att upptäcka nya krafter i naturen.

Naturligtvis vill vi påskynda denna process. Och jag är optimistisk angående det eftersom eftersom jag dagligen ser ekonomi- och finansspecialister, såväl som forskare, beskriva situationen på ett mer harmoniskt sätt.

Vi är de som ligger efter utvecklingsnivån, de som måste sprida budskapet om förening runt jorden. Och vi är mycket långt efter. Det är det som skrämmer mig.

Vi kommer aldrig att lyckas genom att ta emot

Dr. Michael LaitmanVI kan inte utvärdera varandra på något sätt eftersom det inte finns några sanna kriterium för oss att jämföra med.Antag att du producerar 50 produkter per dag,och jag producerar bara 30 . Som ett resultat så är din lön högre än min,och jag,känner mig hjälplös,blir arg på dig för jag mäter oss två med samma standard. För tillfället,så  dömer vi bägge på detta vis.

Vi måste förstå att varje person har sin del av själen, och vi har ingen rätt att anklaga andra. Vi behöver bara hjälp varandra så att alla kan uppfylla sig själva  på bästa möjliga sätt. Föruom det, så finns det ingen annan väg, attityd, eller standard  som ger oss rätt ömsesidig kontakt. Jag kan bara utvärdera mig själv och andra i givande. Vi kommer aldrig bli likvärdiga eller ha rätt när det gäller motagande. Även om vi bägge känner att funkar bra “att jobba emellan oss” så kommer andra att titta misstänksamt på oss.

Världen kommer aldrig att komma till godhet med hjälp av egoism . Du kan glömma att komma fram till nån rättvis fördelning med hjälp av egoism, som vi kommer att uppfatta som rätt för stunden. En persons bästa utvärdering kommer aldrig att kunna glädja nån annan.

Därav,låt oss inte försöka bli jämna med varandra gällande,makt, framgång, hjärna, känslor, föräldrar, eller utbildning. Låt oss helt enkelt bortse från detta. Världen bör förstå att om vi kräver människor att ge varandra saker eller ta något,kommer vi aldrig att skapa någonting stabilt och hållbart.Vilken teori som helst kommer motbevisa detta.

Vi måste därför byta spår till givande.