Livets formel

Dr. Michael LaitmanFråga: Vad är skänkande?

Svar: Skänkande kallas det tillstånd då jag accepterar dina begär som mina och börjar uppfylla dem. Med andra ord finns mitt begär enbart till för att generera tillfredsställelse för ditt begär. Det innebär att i relation till dig utför jag skänkandehandlingen, jag älskar dig.

I den kabbalistiska visdomen lär vi oss att hela världen bara består av två komponenter: begär och tillfredsställelse. Så skapas de stilla, vegetativa och animaliska nivåerna. Våra celler, molekyler, atomer, tankar och kraftfält agerar utifrån begäret efter (behovet av) tillfredsställelse.

Detta manifesteras på olika nivåer: biologiska, fysiska, i tankar och begär. Det finns ingenting i naturen förutom brist och uppfyllelse. Om jag alltså förvandlar mig själv till ett medel för din tillfredsställelse betyder det att jag skänker till dig.

Därmed förenas vi: Jag förbinder mig till dig, och du kan göra detsamma i relation till mig. Vi bygger den plats mellan varandra på vilken vi kan uppenbara det övre Ljuset, den ultimata tillfredsställelsen: du från mig och jag från dig. Detta kallas förnimmelsen av andligt liv.

Från den första lektionen under kongressen i Spanien, 2011.06.03
videoikon WMVljudikon MP3