”Vem” skapade ”dessa”?

Dr. Michael LaitmanFråga: Hur kan man få reda på sin roll här i livet?

Svar: Detta kommer efter frågan om meningen med livet: ”Vad lever jag för?” Denna fråga pockar på mer och mer, och stiger över hjärtats övriga frågor.

Det finns många frågor (begär) i mitt hjärta, och jag måste handskas med dem, rangordna dem, och ta itu med det högsta så att det inte skyms. Jag måste ha denna specifika fråga med mig, resten stödjer mig bara i att nå svaret på denna den viktigaste frågan.

Varje människa väljer sitt mål för denna innersta fråga, må det vara pengar, ära, makt eller kunskap. En skulle vilja bli en vetenskapsman, en annan sitta med i regeringen, en tredje drömmer bara om att nå framgång och njuta av livet. Och så  finns det människor som frågar om meningen med livet.

Men för att få reda på dess mening är det nödvändigt att ansluta till den rot detta liv kommer från. Det visar sig att detta sökande är högre än det vanliga jordiska livet. Det är inte inuti samhället, utan över det, därifrån detta liv kommer ner. Det är omöjligt att nå ett svar på denna fråga inom det mänskliga samhället.

För länge sedan trodde jag naivt att det är möjligt att närma sig lösningen på denna fråga genom vetenskapen, att förstå hur livet uppkom, att på konstgjord väg skapa växter, djur och människor från naturens stilla nivå, att lösa livets mysterium: Var kommer det ifrån, och varför finns det? Till slut insåg jag att vår vetenskap inte besvarar sådana frågor, och mitt intresse för den försvann med en gång som om det var någonting obetydligt.

Man bör försöka att klargöra sin viktigaste fråga, sin högsta önskan, och följa den. Då kommer man gradvis att dras mot högre och högre frågor. Till slut kommer man att komma till frågan: “Vem är Skaparen som skapat mig? Var kommer jag från? Vem är jag? Vad är mitt syfte?”

Detta är frågan på nivån Bina, skänkande, som ställs inom Malchut. Det förklaras i Zohar i artikeln “Vem skapade dessa.” MI (vem) är Bina, och ELEH (dessa) är  Malchut. Man måste komma till denna fråga: “Vem skapade dessa,” det vill säga  “Vem skapade mig?” När man uppnår “Vem” (MI) kommer man att känna sig själv. Detta är ELEH eftersom ELEH klargörs först i enigheten med MI.

Då når man namnet Elohim (Gud, namnet på Skaparen som består av ELEH och MI) som kläs i Honom, som det står skrivet: “Må Skaparens namn vara på dig.” Därmed uppnår man allt.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen 2011.05.31, Rabashs skrifter
videoikon WMVljudikon MP3