Att höja hela världen

Syftet med allt vi känner i vår värld, såväl positivt som negativt, är att forma oss längs den andliga stegen. Det finns ingenting som skapats för något annat syfte eller existerat för sig själv. Allting i denna värld – tusentals omgivande objekt, händelser eller krafter – existerar för ett enda syfte: min andliga utveckling. Jag inkorporerar, medvetet eller omedvetet, allt som omger mig i mig själv och stiger därmed.

Om allt kom från världen av oändlighet ner till vår världs nivå, där det tycks existera utan att vara sammanbundet i ett helt, hur kan då objekt och händelser i vår värld inte vara sammanbundna genom ett enda syfte från vilket de stigit ned till oss? Hur kan det finnas någonting i vår värld som inte har kommit från världen av oändlighet? Och om det stigit ner från världen av oändlighet innebär det att det har sitt ursprung i enigheten som fanns där, och att det efteråt, genom nedstigandet, tog formen av sönderfall, distansering och isolation.

Därmed måste människan genom att klättra upp för den andliga stegen höja hela verkligheten, hela ”denna värld”, med sig själv. Det sägs att genom att stiga andligt höjer (korrigerar) människan naturens stilla, vegetativa och djuriska nivåer samtidigt som sig själv.

Från den första delen av den dagliga kabbalalektionen 2010.09.06, ”Och Jakob gick ut”

videoikon Videoljudikon MP3

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.