Min likhet med Skaparen

Dr Michael LaitmanMalchut vill bli lik Bina och uppnår detta genom Zeir Anpin (ZA). ZA är en modell för henne. Hennes lämplighet att bli lika ZA visar hennes förmåga att bli lika Bina.

Detsamma gäller för oss. Om jag vill bli som Skaparen, måste jag gå in i gruppen, bli en integrerad del och delta tillsammans med alla, påverka alla, och ta emot deras inflytande i gengäld. I en sådan sammanblandning, i anslutningen mellan oss, anskaffar jag en ny form av förening med andra. Då kommer den form som kläder mig att likna Skaparen.

Med andra ord, om jag klär gruppen på mig som om det vore ett plagg, kommer jag, alltså, bli lik Skaparen.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.