Andlig sabbat

Dr. Michael LaitmanFråga: Vår inre förståelse av sabbaten skiljer sig från den religiösa förståelsen inom judendomen som är baserad på förkroppsligandet av buden.

Svar: De fysiska handlingar de religiösa judarna utför på daglig basis är materiella kopior av andliga handlingar.

Kabbala lär oss att korrigera våra ego under de sex vardagarna [alla dagar utom sabbat], det vill säga att förbinda sig med andra. När vi etablerar en tydlig förbindelse med andra kommer vi inse att vi är oförmögna att förbinda oss med dem på egen hand den sjunde dagen.

Vi ser att kommunism, socialism, kommuner, och kibbutzer inte kan förändra världens tillstånd. Detta är enbart möjligt enligt det system som ger oss möjligheten att på rätt sätt föra samman alla de brustna delarna under de första sex dagarna, som på den sjunde dagen resulterar i att alla våra begär och strävanden att samla ihop alla igen limmas samman under påverkan av den högre kraft som en gång tog isär dem. Genom att samla ihop delarna av den gemensamma själen igen, låter vi alltså det Ljus som en gång splittrade dem åter limma samman dem.

Vad uppnår vi genom att göra det? När vi arbetar under de sex dagarna, börjar vi förstå just hur dessa delar kan samlas, vi ser om de passar ihop, hur de påverkar och hjälper varandra, hur de upphäver sig själva inför varandra och då kopplas samman ovan deras egoism.

Men vi försöker bara! Människor är oförmögna att göra någonting på egen hand, vilket Sovjetunionen och många andra länder i världen försökt göra; vissa samhällen försöker fortfarande.

Men detta är omöjligt för vi saknar kraften som kan förändra saker eftersom vi bara befinner oss i vår vilja att ta emot. Men om vi gör det på rätt sätt kommer vi gradvis samla de övre Ljuset, och när vi slutat konstruera detta system kommer Ljuset att påverka oss och fullborda det.

Om vi lämnar det som det är eller bara struntar i det, kommer vi inte att uppnå den rätta förbindelsen med Ljuset. Det var just därför splittringen skedde, så att vi nu från den lägsta brustna punkten ska limma samman de trasiga delarna till en ny helhet. Sönderfallet skedde för att vi skulle förstå Ljusets egenskaper, att kopplas samman, och stiga till dess nivå. Detta är syftet med skapelsen, orsaken till allt som sker med oss och i hela universum.

Därför är veckans sjunde dag hörnstenen och kallas  “Sabbat – Shabbat” från det hebreiska ordet “shvitah”, som betyder befrielse från arbete. Vi låter Ljuset verka istället för oss och inkluderas i det. De sex dagarna är inte dagar så som vi vanligtvis tänker på dagar; de är handlingar som till exempel kan utföras på en kvart, men det kan också ta en 2 månader.

Vart sjunde steg bör alltid vara att förutom ens ansträngningar se till Ljusets handling och börja förstå dess egenskaper. Med andra ord kommer Ljusets egenskaper in i det system av ömsesidiga förbindelser vi skapat. Och då stiger vi till nästa nivå och uppnår Ljusets egenskaper i enlighet med våra ansträngningar under de sex arbetsdagarna.

Det är så här vi jobbar, vecka efter vecka, tills vi når den fullständiga återföreningen av alla de brustna delarna i en enda förenad själ och uppnår Ljuset som agerar inom detta system, det vill säga Skaparen:  den ursprungliga kraft som skapade hela universum. Detta är vårt arbete, vårt mål, vår utveckling.

[130710]

Från KabTVs “Den eviga bokens hemligheter”, 2013.10.10