Den viktigaste generationen

Fråga: Har mänsklighetens otaliga reinkarnationer under årtusenden inte gett någon andlig effekt?

Svar: Allt redovisas, allt har sin egen beräkning, men vår generation är definitivt viktigare än de tidigare. I själva verket var de förberedelser för idag. Ingenting har hänt av en anledning, tills nu, folk hade ingen självständighet i sann andlig bemärkelse.

I själva verket handlar det inte om kroppar utan just om själarna. Punkten i hjärtat har gått igenom livscykler, blivit mer uppenbarad, och idag kan vi äntligen föra den till ljuset.

Och förutom det, passerar det inflytande som för människor till detta tillstånd, så att de blir självständiga tidigare, genom oss till den yttre allmänheten. Det sägs, ”Alla skall känna mig, från den minste bland dem till den störste.” Med andra ord måste alla växa andligt, för att identifiera roten till sin själ, och att koppla sin ”cell” till ”kroppen” medvetet, effektivt och ändamålsenligt.

Så, alla har en plats i samhället och skillnader uppstår endast för att skriva sig in i det. Och denna ordning bestäms av systemets parametrar.

Fråga: Men inte alla kommer att komma till gruppen?

Svar: Till slut, naturligtvis, alla. I själva verket är vårt slutliga tillstånd enhet, på samma sätt som före brytandet. Vi återvänder bara gradvis, enligt önskan och ansträngningar.

Längs denna väg kommer du att känna det som finns över dig och det som finns under. Ovan dig hittar du alla generationers kabbalister: den aktiva delen av systemet. Och nedan dig finns de som inte har kommit till rätt insikt, som du måste hjälpa.

Som ett resultat är var och en av oss som en kommunikationskanal, som en kapillär som överför vitaliserande krafter till andra celler.

[121562]

Från den 4:e delen av den dagliga kabbalalektionen, 2013.11.26, Baal HaSulams skrifter
videoikon WMV | ljudikon MP3