Den djupaste punkten i vårt väsen: ”Jaget”

Varje person har en punkt som skapades ”ur intet” av Skaparen. Denna punkt är det som gör att en person känner sig individuell och unik. Hela vårt liv är en kamp för detta ”jag”, för självständighet och att vara unik – Midat Yehud.

En person drivs av en önskan att bevisa sig, att känna att han existerar. All glädje och tillfredsställelse han känner är sekundär. Den mest centrala punkten är att se till att detta ”jag” existerar.

Detta ”jag” är något en person aldrig kan ge bort. Han kan ge upp allt, även sitt liv, men inte sitt ”jag”, eftersom denna punkt är överordnad: den uppstod innan vi ens fått ett medvetande. Detta är varför man måste gå en så svår väg: att förneka sitt tidigare egoistiska ”jag” och få ett annat ”jag”, ett som liknar Skaparen.

Skaparen hjälper en person att ändra den grund på vilken hans ”jag” står. Snarare än att näras av glädje, får man energi av givandet och växer utöver sitt egoistiska ”jag” till sitt sanna ”jag”.

Det är så här som man vinner verkligt oberoende och en känsla av ett evigt ”jag.” Och när man återvänder till punkten som skapades ”ur intet, når man det tillstånd som är vila och perfektion.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.