Dag: 6 augusti, 2009

Världen är en lekplats

En fråga jag fick: Du har ofta nämnt att människorna måste få hela naturen i harmoni. Men var inte naturen skapad i harmoni?

Mitt svar: Naturen vilar i absolut harmoni, men denna harmoni saknar en sak – människans ”Jag.” Detta saknas i naturens harmoni på grund av människans den medfödda egoism, vilken avsiktligt skapades i henne. När Naturen betraktas genom människans ego ser det kaotiskt ut och är i avsaknad av harmoni.

Det finns en värld och en Natur som är mycket större och mer omfattande, mycket mer integrerad och global än vad vi ser. Den innefattar universums hela system där alla delar är idealiskt sammanlänkade med varandra. Och hela detta system styrs av krafter som vi inte känner eller ser.

Skälet till att de undviker vår uppfattning och förståelse är vår egen egoism. Vår egoism står i vägen och förvränger Naturens perfektion.

Alltså, vi ser detta ofantliga globala och perfekta system som imperfekt, eftersom det förvrängs genom vår egoism. Men detta ger oss en möjlighet att rätta oss själva: Genom våra ansträngningar att uppnå korrigeringen, blir vi lika Skaparen.

Föreställ dig att jag köper ett pussel i en leksaksaffär. Jag tar med det hem, blandar bitarna och ger dem till min lille son för att han skall sätta ihop det. Varför plockade jag isär pusslet? Det var för att min son skulle lära sig och förstå hur han skall montera ihop bitarna på rätt sätt.

Alltså, hela vårt samhälle, allt människan har skapat genom årtusendena, hela vår kultur och civilisation, är inget annat än ett spel som vi måste behärska för att bli lika Naturen (Skaparen). Då, kommer hela denna världen att försvinna ur vår upplevelse och sluta att existera. När vi uppnår den andliga världen, kommer hela vårt universum, allt vi upplever genom våra fem sinnen idag, inklusive oss själva och världen omkring oss, att försvinna. Den här världen kommer att försvinna som en gammal leksak.

I stället kommer vi att uppleva en annan existensnivå, en annan värld, andra sorters påverkan, och ett annat lager av verklighet – ett som är evigt och fullkomligt.

Metoden för oändlig tillfredsställelse

Hela våra liv handlar om att försöka tillfredsställa våra önskningar och begär, eller att invänta ögonblicket när vårta begär möter tillfredsställelsen, som den första klunken vatten du tar när du är på väg att dö av törst.

Men vi känner bara njutningen i det första ögonblicket, vid kontakten mellan begäret och dess uppfyllelse. Så fort som tillfredsställelsen uppfyller begäret börjar det genast att annullera begäret, och därmed tillfredsställelsen.

Även sexuell njutning, som är så kraftfull att det ses som roten till all njutning, varar bara ett ögonblick. Sedan måste personen tänka ut andra sätt att njuta. Därför är vi alltid tvungna att jaga efter något, eftersom detta möte mellan önskan och tillfredsställelse är vad vi kallar livet.

Utan denna konstanta jakt för att försöka tillfredsställa sina begär kan inte en person anses vara vid liv, för han har inget att leva för. Faktum är, att om en person inte kan uppfylla sina önskningar vill han inte alltid fortsätta leva.

Och förr eller senare är mänskligheten destinerad att komma till en punkt där människorna kommer att uppleva det så, men de kommer inte ens kunna ta sina liv och få slut på sitt hemska tillstånd på grund av svaghet. Så vad ska vi göra?

Baal HaSulam säger att det bara finns en lösning: ”I stället för bara ta emot egoistiskt, måste vi komma fram till att vilja ge. Uppfyll dig själv med att vilja ge, eftersom du aldrig kommer att kunna tillfredställa dig själv genom att ta emot.

Du har prövat och sett det själv. Men jag ska berätta en hemlighet: det finns ett sätt som kan ge dig möjlighet att känna fullkomlig, obegränsad tillfredsställelse. Det kommer att ge dig en tillfredsställelse som omfattar allt, även det som ligger bortanför gränserna till detta livet.

Men du måste veta att det inte händer genom att egoistiskt vilja ha, utan genom att vilja ge. Det är för att allt som tillhör dina mänskliga kvaliteter finns utanför dig – i andras önskningar eller själar.

Det är vad Baal HaSulam menar när han säger: ”Smaka och se att Skaparen är god.” Prova och se själv att givandet (Skaparen) är uppfyllelse, godhet och fullkomlighet. Och sedan kommer du att känna ett oändligt begär och en oändlig uppfyllelse.

Det enda syftet med den kabbalistiska vetenskapen är att föra en person till det här tillståndet.