Världen är en lekplats

En fråga jag fick: Du har ofta nämnt att människorna måste få hela naturen i harmoni. Men var inte naturen skapad i harmoni?

Mitt svar: Naturen vilar i absolut harmoni, men denna harmoni saknar en sak – människans ”Jag.” Detta saknas i naturens harmoni på grund av människans den medfödda egoism, vilken avsiktligt skapades i henne. När Naturen betraktas genom människans ego ser det kaotiskt ut och är i avsaknad av harmoni.

Det finns en värld och en Natur som är mycket större och mer omfattande, mycket mer integrerad och global än vad vi ser. Den innefattar universums hela system där alla delar är idealiskt sammanlänkade med varandra. Och hela detta system styrs av krafter som vi inte känner eller ser.

Skälet till att de undviker vår uppfattning och förståelse är vår egen egoism. Vår egoism står i vägen och förvränger Naturens perfektion.

Alltså, vi ser detta ofantliga globala och perfekta system som imperfekt, eftersom det förvrängs genom vår egoism. Men detta ger oss en möjlighet att rätta oss själva: Genom våra ansträngningar att uppnå korrigeringen, blir vi lika Skaparen.

Föreställ dig att jag köper ett pussel i en leksaksaffär. Jag tar med det hem, blandar bitarna och ger dem till min lille son för att han skall sätta ihop det. Varför plockade jag isär pusslet? Det var för att min son skulle lära sig och förstå hur han skall montera ihop bitarna på rätt sätt.

Alltså, hela vårt samhälle, allt människan har skapat genom årtusendena, hela vår kultur och civilisation, är inget annat än ett spel som vi måste behärska för att bli lika Naturen (Skaparen). Då, kommer hela denna världen att försvinna ur vår upplevelse och sluta att existera. När vi uppnår den andliga världen, kommer hela vårt universum, allt vi upplever genom våra fem sinnen idag, inklusive oss själva och världen omkring oss, att försvinna. Den här världen kommer att försvinna som en gammal leksak.

I stället kommer vi att uppleva en annan existensnivå, en annan värld, andra sorters påverkan, och ett annat lager av verklighet – ett som är evigt och fullkomligt.

Kommentera / Fråga

Du måste vara inloggad för att posta kommentarer.