Dag: 30 maj, 2009

Sonandet av våra ”synder” beror på vår intention

En fråga jag fick: Jag har läst dina böcker ett tag nu. Jag växte upp i en kristen familj, men alla mina frågor förblev obesvarade. Du har nämnt många gånger att Bibeln inte är tänkt att tolkas bokstavligt eftersom den är skriven allegoriskt. För länge sedan var jag övertygad om samma sak. Men varför använder Bibeln uppfattningen om offer för synd? Varför finns det ett behov efter budorden vad gäller syndoffer, med tanke på att den viktigaste tron i Kristendomen är att Kristus offrade sig själv för världens synder?

Mitt svar: Hela Bibeln (Toran) talar om hur man korrigerar människans egoism för att nå nivån av fullständig likhet med Skaparen. När Bibeln räknar upp alla möjliga synder, talar den om avslöjandet av det mänskliga egot.

Det betyder att när en person avslöjar sin egen egoism känner han att han är en syndare eftersom han använder andra för sin egennytta. Men Bibeln (Toran) erbjuder också en lösning, genom att tala om för oss hur vi ska korrigera vår egoism. Den förklarar egots olika nivåer (stilla, växtlig, djurisk och mänsklig) såväl som metoden för att korrigera egot. Mer exakt talar den om för oss hur vi ska korrigera vår intention från ”för min skull” till ”för andras skull”.