Dag: 26 maj, 2009

En läxa för alla som har otur

Egoismen har nått sin högsta utveckling på den individuella nivån, och de individuella egoismerna har börjat att knyta band. Det är därför folk har börjat uppenbara sin sammankoppling och interdependens. Här är en läxa för alla som har otur: om dina begär och tankar är inriktade på det gemensamma bästa, så kommer du att lyckas i allt du gör.

Receptet för framgång är att göra allt du kan för att skänka uppå andra. Detta innebär att du endast behåller det som är nödvändigt för att ha ett normalt liv. För ett företag innebär ”arbeta för att skänka” att den enda inkomsten är det belopp som krävs för att täcka sina kostnader. Detta är hur folk bör sätta priset på varor och tjänster. Ingen borde ha en vinst som bara ”sitter där” i bankkontot.

Detta tillvägagångssätt är helt motsatt till vad som som sker i dag. Men i slutet av krisen kommer alla att övergå till detta system. Inte ett enda företag kommer att kunna fungera annorlunda.

Det är därför allt som en person får utöver vad som är nödvändigt för honom är en överträdelse av hans balans med naturen. För att vara i balans bör en person konsumera så mycket som han behöver för att existera, på samma sätt som alla andra djur. Lidandet människor känner och kabbalans förklaring av orsaken till lidandet kommer att hjälpa människor att förstå att det bästa sättet att existera på är att tjäna andra, på samma sätt som celler, organ, och kroppsdelar gör.

På ett eller annat sätt kommer Naturen (Skaparen) att segra. Detta kan antingen ske kraftfullt – genom lidande för vår del, eller frivilligt, genom förståelse, eftersom folk kommer att inse att de måste lyda Naturen och dess harmonilag.

Så snart vi börjar samarbeta med Naturen kommer den att börja behandla oss annorlunda och vårt tillstånd kommar att förändras. Vi kommer plötsligt att ha tillräckligt med vatten, mat och alla andra saker som alla behöver.